Når skolen ikke længere skal være skole

Byggefolkene er ved at være klar til at skifte adresse med skolefolkene

HADSUND:Når Hadsund Skole efter nytår flytter fra Kirkegade til Stadionvej, så flytter byggefolkene den modsatte vej for at bygge den nuværende skole om til kulturhus og boliger. Projektet er ændret væsentligt i forhold til de oprindelige planer, eksempelvis er antallet af boliger faldet noget undervejs, og der er ikke udsigt til, at der skal bygges udsigtslejligheder ovenpå de eksisterende bygninger. Det ligger nu også fast, at nordfløjen, hvor der i dag er gymnastiksale, rives ned. Det sidste betyder, at asfalten - omsider, vil nogen givetvis mene - kan fjernes fra området mellem de øvrige bygninger, sådan at beboerne får et grønt område i stedet for de parkeringspladser, der skal anlægges dér, hvor gymnastiksalene er i dag. Væk med skolepræg Nedrivningen af nordfløjen spiller også ind i bestræbelserne på at fjerne skolepræget fra bygningerne. Men er nemlig - siger borgmester Karl Christensen - optaget af, at ingen i fremtiden skal tænke. "Her har da vist været skole før". Et middel til at nå dette mål er at ændre facaden, og det har man arbejdet med til det sidste, faktisk arbejdes der endnu med en løsning på, hvordan vinduerne kan gøres mindre, uden at man skal til at mure med nye røde sten. Årsagen til, at vinduerne skal være mindre, er, at loftshøjden skal reduceres i boligdelen, for eksempel i de ældreboliger, der skal indrettes øverst på den del, der ligger ud til Kirkegade. Nederst i den fløj skal der indrettes bibliotek, og i den forbindelse arbejder man på, at facaden skal komme til at signalere, at her er en del af kulturcentret. Nedenunder Selve kulturhuset skal indrettes i den nuværende aula, som den selvejende institution Hadsund Bio og Kulturhus får fortrinsret til, men ikke fuld råderet over. Aulaen skal således også benyttes til andre formål, eksempelvis line-dance, så derfor bliver salen ikke indrettet med faste stolerækker til en egentlig koncert- og teatersal. Biografen indrettes i kælderen, hvor der i dag er svømmehal. Det ligger endnu ikke fast, siger Karl Christensen og kommunaldirektør Bo Nielsen, om der skal være én eller to biografsale. De siger, at der gøres klar til to, og der i hvert fald indrettes én sal med plads til 120 biografsæder. I den anden skal der være plads til 50, men om den indrettes nu eller senere afhænger af de bud, der kommer ind på den del-enterprise af det omfattende byggeri. I kælderen under aulaen skal der også være omklædningsrum til besøgende kunstnere, mens det endnu ikke ligger fast, hvad der skal være under biblioteket. Det afhænger, siger Bo Nielsen, af hvilke behov, der er og opstår - eksempelvis kan der indrettes musikøvelokaler, siger han. Ovenpå Dér, hvor der i dag er administrationslokaler med videre, skal der dækkes ud for at give plads til en café med mulighed for servering på terrassen. Man har endnu ikke lagt sig fast på, hvilken driftsform caféen skal have, men der bliver i et eller andet omfang tale om frivillighed. Caféen skal også danne ramme om mindre koncerter og andre arrangementer, hvor man satser på et publikum på maksimalt 50 deltagere. Ved siden af aulaen skal der også bygges ud for at give plads til diverse møderum og et lokale, som ungdomsrådet U-Crew kan benytte. Boliger Boligdelen på den nye skole kommer udover de nævnte ældreboliger til at omfatte almennyttige lejligheder i den nuværende østfløj, og så er der lagt op til, at den gamle realskole og Granly skal fjernes for at give plads til fire såkaldte punkthuse, der skal rumme andelsboliger.