Når skolen rykker ud i skoven

Lærere og pædagoger på kursus i at bruge bålhytte ved Hvass Sø

ARDEN:Vi skal blive bedre til at bruge den natur, som ligger lige uden for vores dør. Den lektie vil lærere og pædagoger i Arden Kommue snart får lært. Om få uger skal de nemlig på kursus i naturen - og derigennem anspores til at bruge Økobase Hvass Sø sammen med deres skoleklasser og børnehaver. Basen ved Hvass Sø består af en bålhytte med borde og bænke og aflåste materialer. Bøger og redskaber - til at begå sig i "skoven-i-skolen", som det hedder i det fælles fremstød fra blandt andre Skov & Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Rygstødet til at slæbe ungerne med ud og opleve naturens egen lærebog får lærere og pædagoger via to introduktionskurser 27. oktober og 1. november. Kursisterne mødes ved Kulturhuset - i gåafstand til Økobobase Hvass Sø kun fem mnutters gang fra Stabelpladsen. Deltagerne tilbringer med andre ord ikke mange minutter ved den støvede skoleult. Tværtimod skal naturen i rette omgivelser og med en kompetent trio i skikkelse af naturvejleder Søren Risborg, grøn guide Inger Taylor og skovfoged Jens Erik Nielsen som undervisere skal naturen indsnuses og indlæres "live" - på stedet. - Selvfølgelig da. Med mose, uberørt løvskov og nåletræskultur lige rundt om hjørnet er det jo en helt oplagt måde at gribe tingene an på, forklarer Jens Peter Ellefsen, ungdomsskoleinspektør, byrådsmedlem og idemand til en økobase i Arden. Begge kurser vil vil handle om naturen. Vise økobasens muligheder, fortælle om skovens historie, om skovdrift og dermed brug af statsskoven i Buderupholm Statsskovdistrikt. - Naturen skal gøres mere spændende, og bruger man fantasien, kan fag som dansk og matematik sagtens inddrages ved at inddrage planter og dyr som komponenter. Og undersøgelser viser faktisk, at vore indlæringsevner stiger, når omgivelserne virker inspirerende, forklarer skovfoged Jens Erik Nielsen. Men hvorform ikke blive i klasselokalet og så overlade naturen til børnenes fritid - eller når de går hjem fra skole. - Men problemet er, at det gør børn ikke længere. De opholder sig i sinstitutioner det meste af dagen og derhjemme bagefter foran diverse skærme, anfører Malene Bendix, som er projektkoordinator for Skoven i Skolen. På hjemmesiden "www.skoveniskolen.dk", citeres Malene Bendix for følgende synspunkt: "Ideen med at undervise børn regelmæssigt i naturen er ikke ny. Det nye er, at behovet for, at børnene kommer ud, pludselig er tvingende stort. En del af de børne-problemer, vi ser i dag, vil kunne imødekommes, hvis flere skoler arbejdede med udeskole og naturklasser". Og appellen bliver tilsynbeladende hørt i lokalområdet. - Den bedste måde at indlære er helt klart, når man bruger løs af sanserne og både ser, hører, rører, smager eller lugter til tingene. Jo, jeg synes, det er et rigtigt flot projekt, som i første omgang vore lærere i natur- og teknik får gavn af, kvitterer skoleinspektør Rita Rydborg, Astrup. Både på Vebbestrup og Rostrup skoler cykler man af og til ud i naturen. - Vi har jo naturen tæt på os. Men vi vil helt sikkert besøge økobasen. Og så er grøn guide Inger Taylor jo en engageret ildsjæl, som vi glæder os til at gøre brug af, siger Rostrups skoleleder, Flemming Rasmussen. Niels Lynggaard Pedersen, Vebbestrup Skole: - Selv om vi har et stykke vej til skoven, vil vi afsætte den fornødne tid til at cykle til og fra økobasen. For den skal selvfølgelig bruges. Jan Nielsen, leder af Arden Skole, er enig:- Selv om vi er velforsynet med eget snittehus og nærhed til naturlegeplads, vil det være oplagt at undervise i biologi sløjd ud i skoven. Alene, at man ikke behøver slæbe grej frem og tilbage, ser jeg som en stor fordel.