EMNER

Når sol og vind skal deles lige

Butikkerne kunne glæde sig over en retfærdig festfordeling og mere sol end vind

HADSUND: Det kan måske nok være et puslespil at få farbror Frederik og Tante Tanya placeret rigtigt ved festbordet, men det er vel heldigvis de færreste, der skal gøre sig så mange overvejelser, når der skal holdes fest, som handelsstandsforeninger skal. Hadsund Handel er ingen undtagelse, så fordi det nyrenoverede torv, Torvet, skulle danne ramme om grill og jazz, så blev det børneloppemarked, der sidste år trak masser af boder og kunder til Torvet, flyttet til Butikstorvet, som jo også skulle "have noget". Det var imidlertid ikke mange legetøjssælgende børn, der flyttede med. Det skyldtes måske, mente man blandt arrangørerne, at bestræbelserne på at dele sol og vind lige også er kommet til at gælde annonceringen, efter at Lokalavisen har budt Hadsund Folkeblad op til konkurrencedans. For denne gang var det Lokalavisens tur til en annonce, og så gik det selvfølgelig sådan, at det gik galt, så avisen blev en dag forsinket og udkom på den dag, folkebladet plejer at komme, mens folkebladet kom før på grund af Kristi himmelfartsdag, men altså uden den annonce, der kunne have fristet flere børn til at deltage. Så der var ikke så meget legetøj at købe, og børn og andre med penge på lommen kunne så begive sig ud på fødselaren - for det var jo byens gågade, der fyldte 13 - og bruge penge i det gode vejr. Eller - som vist alle stadeholderne - supplere beholdningen ved at grave i sandet i containeren på Jens-Erik Bechsvej, hvor guldsmed m.m. Erhardsen havde fået til opgave portionsvis at begrave ikke færre end 1000 énkrone-stykker, som børnene så kunne grave op igen - og måske satse dem på, at én af tidligere bagermester Bondes børnebørns høns ville lægge en klat lige netop i det felt, hvis nummer man havde spillet en flad femmer - eller fem styk enkroner med sand på - på. Det spil, som Skelund-borgerne kender fra skolens årlige aktivitetsdag, har nemlig fundet sin vej til Hadsund fra havnen i Svaneke, hvor det indgår som en fast bestanddel af sommer-kommersen. Arenaen var placeret ved Mejerigade, sådan at næsten alle handelsstandsbutikker havde noget at glæde sig over og i hvert fald over, at der var mere sol end vind.