Retspleje

Når sproget dømmes ligegyldigt

De seneste dage kommer jeg ikke til at glemme lige med det samme, for den har virkelig været underlig. Jeg har fået besked om, at det danske sprog af Højesteret var blevet ligegyldigt. Ja, det vil sige - sådan lød dommen ikke officielt, men meningen var ikke til at tage fejl af: Et ord kan nok betyde det, det rent faktisk betyder, men hvis der er nogen, der mener, det betyder noget andet end det, det rent faktisk betyder - så bliver det gældende ret. Så laver vi bare meningen om... Samtidig besluttede Højesteret i sin kendelse af 17. juni 2003, at det at være modstander af masseindvandringen til Danmark betyder, at man har racistiske synspunkter. Ifølge Højesteret er der nu tre definitioner af begrebet racisme: 1. I en betydning, der relaterer sig til nazismens racelære. 2. I en betydning, som sigter til en races overlegenhed over andre. 3. I en betydning, som sigter til forskelsbehandling og undertrykkelse af eller blot afstandtagen fra grupper af mennesker, som godt kan være af samme race som en selv. Denne sidste definition blev lagt til grund for Højesterets afgørelse. Helt naivt har Højesteret lagt udtalelser fra Dansk Sprognævn til grund for den beslutning, man har truffet. Naivt alene af den grund, at Dansk Sprognævn er kendt for at være et rent populistisk foretagende, som accepterer og giver frit spil for enhver forfladigelse af det danske sprog. Bare der er nogen, der bruger/misbruger et dansk eller udenlandsk ord eller opfinder et nyt - ja, så gør Dansk Sprognævn det til "officielt dansk". Således har Dansk Sprognævn - og nu altså blåstemplet af Højesteret - totalt udvandet betydningen af ordet racisme - og at man altså godt udøve racisme over for en person, som er af samme race som én selv. Fuldstændig vås, selvfølgelig - og en total forfladigelse af det danske sprog. Præcis sådan noget, som Dansk Sprognævn efterhånden er eksperter i... Behændigt undlod Højesteret i øvrigt at kommentere, at samme sprognævn fraråder brugen af ordene racisme og racist i saglige sammenhænge. Højesterets dom fastslår, at man har racistiske synspunkter, hvis man agiterer mod masseindvandringen til Danmark og dens følger. At dette nu er sket, betragter jeg som en devaluering af ordet. Et ord - racisme - har mistet sin betydning og er blevet ligegyldig. En devaluering af det danske sprog. Takket være Højesterets mærkelige kendelse er selve det danske sprog dømt ligegyldigt. Lad til gengæld mig slå fast, at den dom, Højesteret er kommet frem til, er efter min mening hamrende forkert, hamrende uretfærdig og hamrende politisk. Nok tager jeg dommen til efterretning, men jeg kan altså ikke tage den alvorligt. De synspunkter, jeg fremfører, har intet med racisme at gøre, selvfølgelig ikke; derimod er der tale om ganske almindelige dagligdags synspunkter, som de fleste danskere giver udtryk for. Det kunne Byretten se. Det kunne Landsretten se. Men Højesteretsdommerne, Thomas Rørdam, Marie-Louise Andreasen, Peter Birger Blok, Lene Pagter Kristensen og Poul Sørensen, kunne ikke se det, for de havde været på sommerudflugt i Dansk Sprognævn. Det har været nævnt, at Højesteretsdommen flytter hegnspæle for, hvor langt danskerne må gå, når der diskuteres politik. Ytringsfriheden, når det gælder den politiske debat, skal i følge nogle iagttagere være blevet større. Hvis det var rigtigt, ville dommen måske ikke være så slem endda. Desværre har jeg stærkt på fornemmelsen, at dette ikke er sagen. Det er derfor, jeg tillader mig at kalde dommen en politisk dom. For der er stadig noget, der gerne må siges i den politiske debat - og noget, der slet ikke må siges.Det må således gerne siges, at jeg og de øvrige 414.000 danskere, der stemte på Dansk Folkeparti, har racistiske synspunkter. Men det må eksempelvis ikke siges, at "asylanter og indvandrere misbruger vore kirker, misbruger vore børn og misbruger vores tillid."Denne rimelige vurdering kom en borger i Herning for skade at fremføre her forleden. Og han fik dagbøder! Udvidelse af ytringsfriheden? - Nej, selvfølgelig ikke. Det er til gengæld ytringfrihed af den samme skuffe, som vi husker den fra de glade dage i DDR.Også dér var fuld ytringsfrihed - bare man sagde det rigtige. Pia Kjærsgaard er formand for Dansk Folkeparti.