Trafikulykker

Når traktoren dræber

Mindst 43 mennesker har mistet livet efter møde med landbrugets maskiner på vejene siden 1988

HERNING: Landbruget er en af de farligste arbejdspladser herhjemme. Og når landmændene benytter vejene, så følger sikkerhedsproblemerne med ud blandt trafikanterne. Som da en traktor tirsdag aften kørte ud foran den personbil på Sundsvej mellem Sunds og Herning, og en ældre kvinde mistede livet. For to år siden måtte Landbrugets Rådgivningscenter minde landmændene om, at de skulle passe på, når de kørte ud med frontlæssere på traktorerne. Det skete efter flere ulykker, hvor traktorførerne havde glemt, at deres frontlæsser eller grabben ragede godt frem, når de standsede ved udkørslerne fra sideveje. Centeret opfordrede landmændene til at køre med frontlæsseren enten helt oppe eller nede ved jorden i stedet for at køre med den i det, der svarede til hovedhøjde for de øvrige trafikanter. Som da en ung traktorfører ved Kolding holdt tilbage ved hajtænderne, men glemte, at skovlen på køretøjet dermed var godt inde over vejbanen. Den skrællede taget af en forbikørende og dræbte passageren i bilen. Problemerne med landbrugsmaskiner og traktorer på vejene skyldes, at de ikke altid er afmærket som de skal være, at førerne ikke orienterer sig tilstrækkeligt, eller at de kører betydeligt langsommere end den øvrige trafik. En almindeligt forekommende ulykke, der involverer traktorer eller andre landbrugsmaskiner er bilister, der for sent har opfattet, at køretøjet foran dem blot kørte med 30 km/t. Enten er de kommet til at ramme traktoren eller også er undvigemanøvren endt med, at de er kommet til at støde sammen med modkørende trafikanter. Andre dødsulykker er sket, fordi føreren af traktoren er kørt ud fra eller ind på markveje eller sideveje uden at holde tilbage for andre trafikanter. Og endelig har efterladte og uafmærkede landbrugsmaskiner i vejkanterne også ført til en del ulykker. De seneste 16 år har Ritzau registreret 43 dødsulykker, hvor traktorer eller landbrugsmaskiner har været involveret. 21 af ulykkerne er sket i forbindelse med, at traktorerne skulle ind eller ud fra sideveje. 12 skyldes efter alt at dømme, at medtrafikanter er blevet overrasket over traktorernes lave fart. Fire ulykker har med uafmærkede kørende eller parkerede landbrugsmaskiner at gøre og seks har andre årsager. Ulykkerne har kostet 20 bilkørende, 11 motorcyklister, ni traktorførere og tre gående eller cyklende livet. /ritzau/