Når vi er godheden selv

Vi prøver alle at være gode mod andre mennesker. Og det går allerbedst med vor godhed, når vi er helt alene, siger Benny Andersen i et digt.

Kunsten at være god er vanskelig, fordi godheden ofte har så mange skjulte motiver. Det kan f.eks. handle mere om at tage os selv godt ud end at være til reel hjælp for andre. Nogle af de største forbrydelser mod menneskeheden er sket i godhedens navn. Mange har gennem tiderne gjort det gode af skræk for evig fortabelse i helvedes ild, - eller for at gøre sig fortjent til himmelsk salighed. Alligevel findes der megen ægte godhed mellem mennesker. Men hvad er det, der får os til at gøre det gode? Og hvorfor er det så vigtigt for os at være gode? Disse helt grundlæggende spørgsmål graver sognepræst Laurids Korsgaard ned i et foredrag i Frederikshavn kirkes sognehus. Han vil se på de mange mere eller mindre kringlede motiver bag vor godhed. Bibelens forskellige udsagn om den menneskelige godhed bliver også belyst. Og så slutter han af med at se på Luthers berømte skrift "Om de gode gerninger". Her gør Luther op med den katolske kirkes ideer om at mennesket skal gøre sig fortjent til Guds nåde gennem gode gerninger. De fører kun til ængsteligt religiøst slaveri, siger Laurids Korsgaard. Derimod gik det op for Luther, at menneskelig godhed kommer af taknemmelighed over at Gud allerede på forhånd er god mod os ved at skænke os sin nåde. Ægte godhed udspringer dybest set taknemmelighed til Gud, og er dermed et udtryk for frihed og livsglæde. Foredraget er det første af tre foredrag, som Laurids Korsgaard holder i Frederikshavn kirkes sognehus løbet af vinteren. Det holdes torsdag 14. januar om formiddagen og gentages samme aften, så både pensionister og arbejdsivrige har muligheden for at være med. Deltagelse er gratis. Der er ingen tilmelding. Man dukker bare op, hvis man er interesseret.