Lokalpolitik

Nabo-byråd kigger hinanden i øjnene

Byrådene i Dronninglund og Hals føler i denne uge hinanden på tænderne

DRONNINGLUND:Har Dronninglund og Hals kommuner en fælles fremtid i den kommunalreform, der efter alt at dømme bliver gennemført med helt nye og større kommuner til følge i 2006? Begyndelsen på et svar på dét spørgsmål vil medlemmerne af Dronninglund Byråd få i denne uge, når de folkevalgte beslutningstagere mødes med deres kolleger fra Hals Byråd på Dronninglund Slot. Det var egentlig ikke kommunalreformen, der i sin tid førte til beslutningen om at mødes på tværs af kommunegrænserne, men efter at Strukturkommissionen i sidste måned præsenterede deres forslag til en ny kommunalreform - og anbefalede i fremtiden at have kommuner på mindst 20.000-30.000 indbyggere - er der ingen tvivl om, at netop spørgsmålet om en mulig fusion mellem de to nabokommuner vil høre til blandt debatemnerne på ugens lokalpolitiske topmøde. Mødet mellem Dronninglund og Hals byråd følger i øvrigt i halen på borgermøder om kommunalreformen i begge de to kommuner, og det er i den forbindelse interessant at bemærke, at der i Hals Kommune er en livlig borger- og politikerdebat på kommunens såkaldte digitale gadekær, www.hals.dk, mens den tilsvarende mulighed for at debattere på Dronninglund Kommunes hjemmeside, www.dronninglund.dk, indtil videre slet ikke er kommet i gang.