Nabo gør indsigelse

SØHEDEN:Nærmeste nabo til en måske kommende pavillon i Søheden Plantage har gjort indsigelse. Pavillonen skal efter planen udgøre base for Skovtroldene fra børnehaven på Kornumgårdsvej. Naboen på Skovvej skriver i indsigelsen: - For mig er der stor herlighedsværdi i, at mit hus ligger som decideret skovhus alene i skoven. Herlighedsværdien vil forsvinde og husets salgsværdi vil forringes, hvis en pavillon, som skitseret, placeres så tæt ved mit hus, med deraf følgende ændret bebyggelsesbillede på stedet samt aktivitet og uro forårsaget af daglig trafik forbi huset til og fra pavillonen samt af børnehavebørns aktiviteter omkring pavillonen nær ved mit hus." Og indsigelsen fortsætter: - Jeg er bekendt med, at skovbørnehaven på et tidspunkt har givet udtryk for et ønske om et læskur i skoven, men hvordan dette ønske om et beskedent læskur har udviklet sig til en stationær pavillon på 96 kvadratmeter i grundplan, med toiletter, indlagt vand og el, fremgår ikke klar af sagsakterne. Indsigeren henviser til allerede etablerede læskure i skoven samt Naturskolens lokaliteter. Hun kritiserer samtidig Brønderslev Kommunes tackling af sagsbehandlingen. Hun mener således, at flere punkter i kommunens sagsbehandling er under al kritik og af en sådan karakter, at sagsforløbet set med juridiske briller bør begynde helt forfra. Hun skriver desuden i indsigelsen: "da jeg kan konstatere, at Brønderslev Kommune usædvanlig hurtigt og smertefrit behandler sin egen sag og bevilger sig selv ellers meget vanskeligt opnåelige tilladelser, kan jeg meget nemt få det indtryk, at den aktuelle nabohøring blot er symbolsk og ikke tillægges nogen betydning i sagen, og at denne i forvejen er afgjort af forvaltningspersoner imellem i Brønderslev Kommune."