EMNER

Nabo hørte røgalarmen

AALBORG: En nabos hurtige indsats i aftes ved 18-tiden betød, at en kvinde i Saltholmsgade i går formentlig slap med en mindre forskrækkelse, da der udviklede sig så meget røg, at en røgalarm i lejligheden gik i gang. Naboen hørte røgalarmen og fik hurtigt tilkaldt hjælp. Beredskabscenter Aalborg kunne konstatere, at røgen stammede fra en gryde på komfuret. Kvinden lå på gulvet og var besvimet. Hun fik ilt og blev kørt til Aalborg Sygehus til observation. Det var ved redaktionens slutning ikke helt klarlagt om kvinden havde fået et ildebefindende i køkkenet og var besvimet eller om der udelukkende var tale om en røgforgiftning. pil