EMNER

Nabo-protest mod biogasanlæg

Beboere anviser andre mulige placeringer

SØENGENE:Samtlige beboere iSøengene har underskrevet en protest mod den planlagte placering af Han Herred Biogasanlæg i krydset mellemSdr. Rønvej og Drøvten. Beboerne påpeger en lang række ulemper. Initiativtagerne bag de 41 underskrifter håber at påvirke de lokale politikere til at finde en anden placering af anlægget, og de udpeger en række andre steder, hvor anlægget kan opføres.De har samlet dokumentation for ulemperne ved en placering i Søengene i mapper, som medlemmerne af kommunens tekniske udvalg har fået. Frede Christensen, Claus Larsen og Karsten Rønn Christiansen undrer sig alle over, at anlægget skal placeres i Søengene bare 300 meter fra de to sidstenævntes hjem. - Det er mangel på respekt over for os beboere i området. Hvad ville Gjøl-boerne sige, hvis vi gjorde det samme hos dem, spørger KarstenRønnChristiansen. - 80 procent af gyllen skal komme fra minkavlere og landmænd på Gjøl.Det vil være mere naturligt at placere anlægget på Gjøl. Det vil reducere behovet for fragte gyllen på lastbiler. Vi har jo fået oplyst, at anlægget dagligt skal have leveret af 10 lastbiler med gylle, siger Claus Larsen og understreger, der er tale om et stort biogasanlæg. Det skal have tilført 50.000 ton gylle og 16.000 ton tørstof fra strøelse og minkkroppe. Frede Christensen er minkavler og frygter, at transporten af gylle kan betyde spredning af sygdomme som plasmacytose og dermed ramme ham på sit levebrød. - Jeg har fået oplyst af Jørn Krogsgaard (formand for teknisk udvalg, red.), at folkene bag anlægget ikke vil have det placeret på Gjøl netop p.g.a. risiko for smittefare, siger Frede Christensen. Anlægget vil koste 70 mio. kr. at opføre og skal have en skorsten på 16 meter.Udover at skæmme naturen og forringe de nærliggende ejendommes værdi, så frygter beboerne lugtgener. - I Langå er der store problemer med et nyt biogasanlæg fra 2002, som ikke fungerer, og det giver store gener med lugt og ammoniak for naboerne.Anlægget er opføret af det samme firma, som skal bygge for Han Herreds Biogasanlæg. Et andet anlæg ved Spørring har udslip og ødelagt fiskelivet i åer, siger Claus Larsen. Det er planen, at spildevandet fra amlægget skal ledes ud over markerne. -Vandet vil søge ned mod drænene og videre til grøfterne og bliver så pumpet ud i Ryaaen. Skal vi som lodejere betale for det? spørger Claus Larsen. Initiativtagerne undrer sig over, at folkene bag Han Herreds Biogasanlæg har sagt nej til at levere gylle til et tilsvarende anlæg i Hjørring. Beboerne peger på andre mulige placeringer. Det er på Egetvej med 1200 meter til nærmeste nabo. En anden mulighed er Hovvej på ”Marken” på Gjøl nær leverandørerne af gyllen. Endelig er det i industrikvarteret på Drøvten på Gjøl.