EMNER

Nabo til tusindevis af biler

Læserbrev

EGNSPLANVEJ:Vi møder ikke meget forståelse fra Aalborg Kommune og Visse samråd. Når det drejer sig om at stå sammen i svære tider, hvor man normalt ville hjælpe hinanden, oplever vi der bor i Vedbækområdet lige nu det stik modsatte fra ovennævnte. Vi er medlem af Visse Borgerforening, men er åbenbart ikke mellem de borgere, der har stemmeret, da vi ikke har haft mulighed for at stemme om tilslutning til Egnsplanvej. Til Gert Ingolf Johansen kan vi kun sige, vi vil gerne meldes ud af Visse Borgerforening, da vi føler de arbejder imod og ikke med os. Kommunen har lagt linjeføringen for den planlagte Egnsplanvej i vores baghave. Vi har siden 2003 klaget over deres beslutning, vi vandt en enkelt gang, men den ankede kommunen, så gik sagen videre til overtaksationen, hvor vi desværre tabte. Vi har foreslået løsninger, som kommunen mente, ville være alt for dyre. Vi sendte forslag til kommunen, da vi kunne se, der ville blive problemer med den kollektive trafik. Vores ide var, at vores vej skulle være åben, men kun for busser. Vi blev inviteret til informationsmøde om Egnsplanvej 25. august og fik kastet i hovedet, at nu vil kommunen gerne løse problemet med bussen. Så nu bliver vores vej i forhaven lige så trafikeret som i dag, altså ikke en blind vej eller kun en busrute. Samtidig får vi Egnsplanvej i baghaven. Hvis vi kunne få klart svar fra kommunen om, at de ville kompensere ved eventuelt tab ved fremtidig salg af vores hus, ville vi føle os mere trygge. Der findes ikke en lov, om at kommunen er forpligtiget til at kompensere, men alle ved, at huse ved trafikeret veje falder hurtigt på skalaen. Vi har dagligt har 7.000 biler i forhaven og får Egnsplanvej med 12.500 biler i baghaven. Vi læser hver dag om urolighederne i København, hvor kommunen vil have hårdere straffe mod dem, der laver hærværk på deres bygninger. I vores tilfælde er det kommunen, der laver hærværk mod os ved at tage 175 kvadratmeter have fra os og erstatte det med 20.000 biler omkring os, og jeg arbejder som dagplejer for kommunen. Endnu ved vi ikke hvilken løsning, der kommer på vores problem, men vi håber på en lovændring, da vi nok ikke er de eneste der bliver eller er blevet udsat for dette.