Naboer bekymret over svinefarm

Gårdejer i Skræm vil udvide produktionen til 80.000 smågrise årligt

Torben Godiksen Bech bor ca. 200 meter fra svinefarmen, der efter planen skal udvides til dobbelt så mange dyr. - Allerede nu er der lugtproblemer, fortæller han. foto: erik sahl

Torben Godiksen Bech bor ca. 200 meter fra svinefarmen, der efter planen skal udvides til dobbelt så mange dyr. - Allerede nu er der lugtproblemer, fortæller han. foto: erik sahl

SKRÆM:Beboerne i den lille landsby Skræm er dybt bekymrede ved udsigten til at en svinefarmer lige syd for byen nu vil fordoble produktionen på ejendommen, fra 40.000 til 80.000 smågrise om året. - Det er allerede slemt med lugten i forvejen, siger en af de nærmeste naboer, Torben Godiksen Bech. Han bor mindre end 200 meter fra svinefarmen, og han håber personligt, at udvidelsen ikke bliver til noget. For at få lov til at producere de mange grise skal ejeren, Michael Møller, have tilladelse fra Nordjyllands Amt i form af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) og et regionplantillæg og en miljøgodkendelse fra Fjerritslev Kommune. Torben Godiksen Bech har sammen med 11 andre beboere langs Skræmvej og Tanderupgårdsvej benyttet foroffentlighedsfasen til amtets VVM-redegørelse til at indsende en liste med forslag, der skal medvirke til at mindske generne fra lugt, støj og møg fra den store svinefarm. - Vi foreslår, at staldluften skal renses, også i det nuværende anlæg, og at gyllebeholderne forsynes med faste låg. Vi mener også, at der skal laves om på transportvejene af gylle, så der køres tværs over Skræmvej på egen jord i stedet for op gennem byen, siger Torben Godiksen Bech.