Naboer frygter hotel-mastodont

Plan om udbygning af Hotel Viking skaber utryghed i kvarteret

Lokalpolitik 29. september 2002 08:00

SÆBY: Hotel Vikings naboer har over en bred kam protesteret mod hotellets planer om at udvide med værelser, selskabslolaker, restaurant og et badeland. Men p.t. tyder intet på, at indsigelserne bekymrer de lokale politikere. I hvert fald har et enigt teknisk udvalg indstillet, at lokal- og kommuneplanen, der skal bane vejen for udvidelsen, godkendes uden rettelser. - Vi har afvejet de forskellige hensyn og fundet, at projektet godt kan gennemføres. Vi har forståelse for naboerne, men der er ikke så meget, vi kan gøre, siger Brian Pedersen (S) fra teknisk udvalg. Nordjyske har gennemlæst indsigelserne, og en håndfuld indvendinger går igen i dem alle. Det helt store problem for naboerne synes at være højden på det kommende byggeri. Den nuværende plan for området tillader en bygningshøjde på 10 meter. Men arealet overgår fra boligområde til ferie- og fritidsområde, og vupti: Nu må man bygge i 14 meters højde, og bebyggelsesprocenten vokser fra 25 til 60. Tårner sig op For husejerne i området bag hotellet vil nybyggeriet dog tårne sig op i 16-17 meter. Byggeriet måles fra den gamle hovedvej, hvor grænsen på 14 meter overholdes. Der er dog stort terrænfald ned mod boligområdet, hvorfor højden set fra dén side reelt bliver de nævnte 16-17 meter. Nybyggeriet vil komme så tæt på folks haver og huse, at man fra hotellet snildt vil kunne kigge ned i private haver og stuer. I indsigelserne gør flere borgere opmærksom på, at det er slut med privatliv, når byggeriet er opført. Det er irriterende nok i sig selv, men en følgevirkning vil også være, at husene falder markant i værdi, for hvem gider have et hotel i baghaven? "Med dette brev vil jeg protestere imod, at lokalplanen gennemføres, idet min ejendom vil være totalt usælgelig og falde markant i markedsværdi", skriver en af naboerne i sin indsigelse. Samtidig vil byggeriet angiveligt betyde, at husejerne næsten aldrig får solen at se. P-problemer Ifølge lokalplanen skal det udvidede hotel have ind- og udkørsel direkte til den gamle hovedvej. P.t. er der ind- og udkørsel til Vikingvej. Det er dog amtet, der afgør, om adgangsvejen til hotellet må flyttes, idet den gamle hovedvej har status af amtsvej. Der er tidligere sket alvorlige uheld på vejen, og en ekstra sidevej vil næppe forbedre trafiksikkerheden. Derfor er det langt fra sikkert, at amtet siger ja. Ender det med et nej, vil der forsat være adgangsvej fra Vikingvej, og det vil ifølge naboerne være yderst problematisk. Der er allerede nu problemer med trafiklarm og biler, der "smides" i rabatter ud for indkørslen. Disse problemer vil kun blive forværret. Naboerne er endvidere utilfredse med, at der kun anlægges én p-plads per værelse i nybyggeriet. Det er alt for lidt, mener naboerne, der peger på, at der også skal være plads til de mange, der benytter badelandet og selskabslokaler. I perioder med spidsbelastning vil de omkringliggende veje blive brugt som p-plads for biler, busser og lastbiler, frygter naboerne. Økonomiudvalget, der har borgmester Folmer Hansen (V) som formand, behandler sagen på sit møde tirsdag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...