Naboer gik sammen om kunst

Pi­ger­ne har blandt an­det ar­bej­det med fi­gu­rer i voks.

Pi­ger­ne har blandt an­det ar­bej­det med fi­gu­rer i voks.

AALBORG:Godt naboskab ligger til grund for en ny udstilling på Aalborg Børnekunstmuseum. Tre søstre i alderen 10-14 år har arbejdet sammen med deres nabo Helvi Pedersen i Hune. Helvi Pedersen er tidligere lærer på Seminarieskolen i Aalborg har haft stor fokus på børns mange sprog og udtryksformer. De fire har snakket “over hækken” om fugle, dyr og planter, og naboskabet er resulteret i en udstilling på Børnekunstmuseet med tit-len “børn, natur og tanker”, hvor man kan se pigernes billeder udført i forskellige teknikker, gipsskulpturer og skovturens små folk, der er lavet af piberensere og voks. Udstillingen har hjemme på Nordjyllands Kunstmuseum og kan besøges i perioden 7. oktober til 12. november.