Lokalpolitik

Naboer hælder til at klage

Byrådet aktiverede plan-b på ekstraordinært møde

HALS:Nabogruppen i V. Hassing, der i disse dage, går og tygger på, om de vil indbringe lokalplanen for et erhvervsområde ved Skovhusvej i V. Hassing For Naturklagenævnet, hælder mest til, at lade Naturklagenævnet vurdere sagen. Deres afgørelse kan få afgørende indflydelse på, om virksomheden Polar Seafood A/S vælger at placere arbejdspladserne i V. Hassing eller et andet sted. Direktør Helge Nielsen fra virksomheden kigger sig allerede om andre steder. - Jeg tror mest på, at den med Naturklagenævnet bliver udgangen på det, siger Gunnar Aagaard, der bemærker, at det ikke er helt sikkert endnu. Den lille borgergruppe skal besluttet sig inden 12. juli, hvor fristen for at indbringen sagen for naturklagenævnet udløber. Men beslutningen bliver ganske givet truffet før, fordi borgergruppens medlemmer tager på ferie. Gunnar Aagaard lægger heller ikke skjul på, at der ikke har været helt enighed i gruppen, om hvad man skal gøre. På det ekstraordinære byrådsmøde i går aftes, gjorde politikerne plan-b klar, som kommunens jurister har rettet til ved at sende lokalplanen, der blev vedtaget på byrådsmødet 18. juni ud i offentlig høring i otte uger. Det skyldes primært, at man 18. juni vedtog en ny lokalplan med en uheldig formulering, der kun ville sende lokalplanen nummer to ud i offentlig høring, hvis Naturklagenævnet efter en klage ikke kunne godkende den oprindelige lokalplan. Derfor kan byrådet vinde kostbar tid med manøvren. Desuden bliver det præciseret, at der er mulighed for bebyggelse i 15 meters højde, men at det kun kan lade sig gøre på et nærmere fastsat areal og altså ikke over hele området. - Vi skal have ændret beslutningen fra 18. juni, så vi kan få et paralelt forløb, sagde viceborgmester Jørgen Hansen (S), der er ferievikar for borgmester Bent Sørensen. Gert Andersen (K) noterede, at han var glad for, at erhvervsområdet nu lever op til de behov, som erhvevslivet har. Men han var lidt i tvivl om formuleringen omkring vej- og stiforhold i området, der også blev kommenteret af Johannes Elsnab (V) og Keld Petersen (S). Men der blev ikke ændret på noget i lokalplanen. Hvilket passede Jørgen Hansen godt. - Det er meget vigtigt , at vi ikke laver en helt masse fiks-fakserier i forhold til den lokalplan, vi har lagt frem, sagde Jørgen Hansen. Byrådet nåede også at vedtage, at der i forbindelse med nedlægning af el-kabler mellem Holtet og Hals ved samme lejlighed nedlægges tomrør til fremføring af lyslederkabler. På den måde sparer man penge, faktisk er det halv pris. Byrådsmødet tog kun ti minutter, hvorefter Jørgen Hansen kunne sige til den ferieramte byrådssal. - Skal vi så sige, at det er godt, så vi kan holde sommerferie.