Lokalpolitik

Naboer i skyggen af nyt byggeri

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hennign Bjerregård (til højre) måtte ikke få en carport ved siden af sit hus, da det blev for tæt på skel.Nu ser det ud til, at der på nabogrunden derimod godt må bygges i samme afstand til vejen. FotO:Kurt Bering

AABYBRO:Der var med forventningens glæde, at Jonna og Hans Jørgen Nielsen i marts 2003 flyttede ind i deres splinternye andelsbolig i Rådhusparken iAabybro. Forventningerne blev indfriet til fulde, da der sammen med naboerne er opbygget et godt socialt sammenhold med fælles arbejdsdage, vejfest, juletræ og gløgg samt spil på petanquebanen. - Vi havde et hus på 180 kvadratmeter på Fasanvej, men da børnene var flyttet hjemmefra, var hus og have for stort. Dette byggeri faldt i vores smag.Det er nær byen og butikkerne, og vi er meget glade for at bo her, siger Hans Jørgen Nielsen. Men nu føler Jonna og Hans Jørgen Nielsen glæden ved at bo i Rådhusparken overskygget af planen om at bygge huse i tre etager på nabogrunden, som i dag huser Bakkegaarden. Derfor har alle beboere i de 20 huse i Rådhusparken og de øvrige naboer til det kommende byggeri gjort indsigelse mod det forslag til en lokalplan, som for tiden er til høring. Der er nemlig tale om en lokalplan, som er tilrettet byggeprojektet, da den oprindelige plan, som Rådhusparken blev opført efter, ikke tillader et så massivt byggeri, som det nu planlagte. - Vi håber, at man fastholder den nuværende lokalplan.Jeg kan ikke forstå, at kommunen vil ændre en lokalplan for at tilgodese pengemænd, så de kan tjene endnu flere penge, men også genere naboerne.Det er jo alle naboerne, der klager, siger Hans JørgenNielsen, der er næstformand i grundejerforeningen. Der er nemlig tale om at opføre seks punkthuse med fladt tag i 8,2 meters højde med boliger i stuen og på 1. og 2. etage. - Det er et massivt byggeri, som vil skille sig ud og ikke passe ind i den nuværende lokalplans tekst om, at området skal være i harmoni med sine omgivelser, som jo er tæt/lavt byggeri. Vi har ikke noget imod, der bliver bygget på nabogrunden, det skal blot ske ud fra den lokalplan, som vi købte og fik bygget bolig efter, siger han. Byggeriet betyder, at i hvert fald de nærmeste naboer kan frygte, at de nye huse vil skygge for solen i Rådhusparken, ligesom der fra altaner i 2. sals højde bliver frit udsyn til beboerne i Rådhusparken. Desuden vækker det undren, at forslaget til den ny lokalplan lægger op til en reel bebyggelsesprocent på 63. Også naboerne påAaby Sdr. Gade gør indsigelse mod forslaget til lokalplanen og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite iAabybro er også imod. Den anfører, at et så massivt og højt byggeri vil give betydelige gener for beboerne i det lavere liggende område i Stendyssen. Desuden har Finn Jantzen påpeget, at kommunen ikke har overholdt alle regler. Et EU-direktiv betyder nemlig at sideløbende med en høringsfase af lokalplanen skal der også være en høringsfase for miljøpåvirkninger ved lokalplanen.