Naboer klager over slambeholder

KIRKEDAL:I en lang periode sidste sommer, da det var allervarmest, kunne Karin og Bendt Albrektsen i Kirkedal ikke nyde deres terrasse og have. Det stank simpelthen sådan fra en nærliggende gyllebeholder med spildevandsslam, at det var umuligt at opholde sig udendørs. Desuden var der så mange fluer, at det var direkte ulækkert at sidde ude, fortæller Karin Albrektsen. Nu har brugeren af gylletanken, Hedeselskabet, fået en ny tilladelse af Nordjyllands Amt til at opbevare slam i beholderen, og det på samme vilkår som i fjor. Det har fået ægteparret Albrektsen til at klage til Miljøstyrelsen. - Det kan ikke passe, at vi skal have forpestet vores sommer af sådan en stank. Der må kunne gøres noget, så det ikke lugter så slemt, mener parret. Beholderen bruges som midlertidigt depot for slam fra flere renseanlæg. Slammet skal være stabilt, dvs. afgasset, når det deponeres. I sin tilladelse har amtet vurderet, at der ikke er lugtmæssige gener ved at bruge gyllebeholderen til slam. Der er ca. 250 meter fra beholderen til familien Albrektsens hus.