Naboer klager over støjende narkomaner

Beboere i Brettevillesgade utilfreds med metadonudlevering i bagbygning

Stofmisbrug 10. juli 2003 08:00

AALBORG: Beboerne i en ejendom i Brettevillesgade er så trætte af højrøstede narkomaner i gården ved siden af, at de har klaget til Aalborg Kommunes tekniske forvaltning. - De råber og skændes så højlydt, at vi er nødt til at lukke vinduerne, forklarer Rene Maxwell, der har klaget til kommunen på vegne af andelsboligforeningen i Brettevillesgade 12. Klagen gælder de narkomaner, der dagligt får udleveret metadon fra en bagbygning i ejendommen ved siden af, Brettevillesgade 14. Her har behandlingscentret Foldbjergcentret lejet sig ind. Ifølge Rene Maxwell er det især om morgenen og tidligt på formiddagen, der er en voldsom larm. - Ikke alene er de meget støjende. Vi må også lægge øre til voldsomme skænderier, hvoraf nogle ligefrem er trusler på livet. Det gør beboerne i kvarteret utrygge, siger han. I første omgang sendte teknisk forvaltning et brev til Foldbjergcentret, hvori det blev indskærpet, at centret skal overholde de gældende støjgrænser. Samtidig blev centret pålagt at komme med en handlingsplan for støjdæmpning senest 1. august. Men nu har forvaltningen trukket brevet tilbage og i stedet indkaldt parterne til et møde, der finder sted i dag. Her vil teknisk forvaltning forsøge at finde frem til en mindelig løsning, som alle kan leve med. Samtidig foretages en vejledende støjmåling. - Jeg tvivler faktisk på, at en støjmåling vil overstige grænseværdien for området, idet sådan en måling er middelværdien af støjen i løbet af en hel dag. Men derfor kan beboerne jo godt føle sig generet af råben og skænderi tidligt på dagen, og det må vi snakke om på mødet, siger Henrik Hoffmann Nissen, der er miljøsagsbehandler i teknisk forvaltning. Foldbjergcentrets leder, Jens Martin Hansen, er indstillet på at forsøge at gøre noget ved problemet, hvis der er et problem. Han er villig til at gøre, hvad der økonomisk og praktisk muligt for at imødekomme naboerne. - Vi vil gerne være med til at hjælpe med henstillinger til de misbrugere, som kommer for at få deres metadon. Men vi kan jo ikke lægge dem i håndjern. Kvarterets beboere skal naturligvis have ordentlige vilkår, men vi skal allesammen være her. Foldbjergcentret er allerede i færd med at foretage foranstaltninger, der måske kan dæmpe støjen. Der er ved at blive installeret et udsugningsanlæg i ventelokalet, så narkomanerne ikke mere behøver at gå udenfor og ryge. - Vi så os omkring mange forskellige steder i byen, før det lykkedes os at få lokalerne i Brettevillesgade. Jeg har indtryk af, at folk har det med den slags steder ligesom med atomkraftværket, som Niels Hausgaard synger om. Alle vil gerne have det. Bare ikke lige der, hvor man selv bor. Rene Maxwell gør det på forhånd klart, at beboerne ikke vil nøjes med en sludder for en sladder. Støjen skal virkelig dæmpes, før de er tilfredse. - Vi har oplevet pædagoger fra Foldbjergcentret pænt bede narkomanerne om at tie stille. Men det hjælper ikke en tøddel. Efter min opfatelse skal de have helt anderledes kontant besked, for at det hjælper. I det hele taget opleves narkomanernes tilstedeværelse i kvarteret som et problem. - Jeg kender beboere der er flyttet, fordi der sad narkomaner i deres gård og fixede. Andre har mistet vasketøj. Det skete aldrig førhen, siger Rene Maxwell. Foreningen Kanalbyen, der omfatter beboere i Brettevillesgade og Langesgade, har klaget til myndighederne over, at der ikke blev holdt nabohøring, før Foldbjergcentret flyttede ind i bagbygningen, der tidligere rummede et trykkeri. Jens Martin Hansen mener ikke, at Foldbjergcentrets indflytning har medført de helt store forandringer for beboerne. - Brettevillesgade har altid ligget i et minefelt med flere værtshuse og varmestuer. Misbrugere er under alle omstændigheder en del af gadebilledet i området, påpeger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...