Naboer mener naturen spoleres

Naboer mener, at solvarmeprojekt ved Dronninglund spolerer naturen.

Åbent brev til Brønderslev Byråd: Solvarmeprojekt hos Dronninglund Fjernvarme Brønderslev Kommune skal nu i gang med en fornyet behandling af det solvarmeprojekt, som Dronninglund Fjernvarme ønsker at etablere, og som iflg. kendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (december 2011) er VVM-pligtigt. I den forbindelse vil vi - en gruppe af naboer på Hjallerupvej i Dronninglund - gerne anføre: 1. Vi har generelt intet i mod solvarme - og Dronninglund Fjernvarmes ønske om etablering af et stort solvarmeanlæg. 2. Vi finder den foreslåede placering ved Lunderbjerg uacceptabel, da den bl.a. vil kræve dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven, både vedrørende beskyttelseszone om gravhøje og vedrørende skovbyggelinier. 3. Vi finder også placeringen uacceptabel på baggrund af, at den vil kræve en betydelig ændring af Kommuneplanen. Heri er området karakteriseret som særlig værdifuldt naturområde, særlig værdifuldt landskab, og værdifuldt kulturmiljø med Dronninglund Kirke, Dronninglund Slot, Dronninglund Hovedgård, og de syv udstykkede statshusmandsbrug. Lige her - mellem Lunderbjerg (der er den sydligste del af Jyske Ås) og Dronninglund Slot og Kirke - ønskes nu tilladt et areal på 12 hektar med solfangere (industriareal jævnfør VVM-bekendtgørelsen). Vi mener ikke, at 12 hektar solfangere vil være en berigelse af landskabet og de indfaldsveje fra vest til Dronninglund, som mange i lokalområdet ønsker at bevare. Den hidtidige behandling af projektet (2010/2011) bærer præg af, at "målet har helliget midlet". Vi er helt enige i den positive side af projektet - vedvarende energi uden CO2-belastning, men vi vil samtidig gøre opmærksom på, at den positive side ikke er afhængig af, at anlægget placeres ved Lunderbjerg. Den hidtidige behandling af projektet (2010/2011) bærer præg af, at "målet har helliget midlet". Efter indbydelse deltog vi i et møde 16/2-2012 med borgmester Lene Hansen, teknisk direktør Thomas Jepsen, planlægger Louise Rom Weikert, og repræsentanter for Dronninglund Fjernvarme. Til dette dialogmøde havde vi opstillet en liste med 11 punkter. Listen er vedhæftet herunder. Vi har endvidere udarbejdet to ændringsforslag, som er tilsendt kommunen, og som også er vedhæftet herunder. Nu henstiller vi til byrådet, at man vil behandle sagen ud fra mottoet "Solvarme og naturbeskyttelse hånd i hånd" - og ikke blot (paradoksalt) gå efter solvarmens positive miljøeffekt på bekostning af naturbeskyttelsen og området. Hvor der er vilje, er der vej. Vi er klar over, at Dronninglund Fjernvarme ikke ønsker nogen ændringer i forhold til det tidligere projekt og givetvis vil forsøge at afværge ændringer, men det er kommunens pligt at varetage alles interesser. Endvidere kan vi oplyse, at vi er i gang med at indhente kompetente og uvildige kommentarer til konsekvenser af vores ændringsforslag.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.