Naboer mod vindmøller

VINDMØLLER:Firmaet Wind Estate A/S planlægger sammen med lodsejer opsætning af minimum fire stk. 150 meter høje 3 MW vindmøller på Abildgaards Jorde mellem Øster Hornum og Byrsted. Wind Estate A/S har givet tilbud på køb af jord til opsætning af de 150 meter høje møller til fem forskellige lodsejere, hvoraf de fire har takket nej til opsætning af møller på deres jord. Disse lodsejere har efterfølgende gjort andre husstande, som måtte være berørt af opsætningen så store møller, opmærksom på, hvad der er i støbeskeen fra Wind Estates side. Dette er resulteret i et møde, hvor de berørte husstande har tilkendegivet deres mening omkring projektet. Ingen af de ca. 30 repræsenterede husstande syntes særlig godt om udsigten til og generne af de, minimum fire stk. kæmpemøller, hvorfor der er udpeget en aktionsgruppe, der skal undersøge forholdene omkring opsætningen af sådanne, samt mulighederne for at stoppe projektet. Som det er nu, er der opstillet fire stk. 600 kW møller mellem Harrildvej og Abildgaardsvej, i en linje der flugter med Harrildvej. Disse kan allerede på nuværende tidspunkt ses fra Nibevej ved Sørup og helt ude fra Øster Hornumvej ved Guldbæk. De nye møller skal placeres på terræn der ligger ca. 20 meter lavere, men møllerne er til gengæld omkring 70 meter højere! Det betyder at tre MW møllerne formentlig vil kunne ses væsentligt længere væk end de nuværende 600 kW møller, og dermed forstyrre bybilledet i Øster Hornum og omegn. Derudover kommer påvirkningen af den omkringliggende natur, for eksempel ved naturperlen Frendrup Nihøje og det rekreative område ved Hornum Sø, hvorfra der også vil være udsigt til de 150 meter høje møller. Der er i forbindelse med sagen om vindmølletestcentret ved Østerild også sat spørgsmålstegn både ved beregningerne og målingerne af støjen fra vindmøllerne. Det er blandt andet forskere fra Aalborg Universitet der har sået tvivl om de nuværende beregningsmetoder for støj. Ydermere er der flere personer fra det sundhedsfaglige område, der påpeger sundhedsskadelige effekter fra den lavfrekvente støj fra møllerne. Hvem vil gerne have fire kæmpevindmøller i baghaven? Skal man altid tage vindmølleindustriens sælgere og deres beregninger for gode varer, når der er store økonomiske interesser på spil? Er det relevant at begynde at opstille vindmøller på land, når nu der bliver satset så hårdt på off-shore installationer, og samtidig i Folketinget er stillet forslag om at stille vindmøllerne langs motorveje, hvor de generer færre? Skal vindmølleindustriens sælgere have lov til at "betale" sig fra vores sundhed og trivsel? Aktionsgruppen har åbnet en Facebook-gruppe mod vindmøller på Abildgaards Jorde, samt åbnet en hjemmeside (www.abildgaarde.dk), hvor aktionsgruppen åbner for dialog, samt poster relevant information om sagen. Endvidere starter aktionsgruppen en underskriftssamling mod opstilling af vindmøllerne på Abildgaards Jorde.