Lokalpolitik

Naboer og Naturfredningsforening bekymret over byggeomfang

KOLDKÆR:En sommerhusejer, der bor lige op til Koldkær Feriepark, klager over byggeriet af de 30 ferieboliger i henhold til den oprindelige lokalplan (nr. 7.16). "Der står i lokalplanens formål, at den skal sikre områdets nuværende naturtilstand. Det kan man vel ikke påstå, at man efterlever, når man fælder en hel skov, som er indtegnet", står der i klagen. Der påpeges, at oversigtskort og tegninger fra Holmsø Huse A/S på flere måder er i strid med lokalplanen, der fortsat er den gældende. Klagen går på placeringen af husene, der er indtegnet både vest for svømmehallen men også i skovområdet nord for svømmehallen. Samtidig henvises til en indtegnet offentlig sti mellem de planlagte huse og Den Krogede Bæk, som strider mod lokalplanens placering i den modsatte side af grunden. To naboer til sommerhusejeren har underskrevet indsigelsen også. I den oprindelige lokalplan står: "Lokalplanens formål er at muliggøre en udvidelse af feriecentret med 30 huse, der placeres umiddelbart vest for den eksisterende svømmehal." Fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité i Hals Kommune, gøres der også opmærksom på, at Den Krogede Bæk med nærområde og det eksisterende dyreliv er en helt unik naturperle, som vil lide skade, hvis feriehusene kommer for tæt på. Problemet er tre parceller. "Også her har det aktuelle forslag bredt sig betydeligt mere, end det oprindelige forslag", står der i indsigelsen. Foreningen lægger vægt på, at ejerne får pligt til at værne om og pleje hedearealerne, som lokalplanen angiver. "Med mange ejere er vi bekymrede for sikringen af de beskyttede arealer", skriver foreningen.