Naboer siger nej til høje huse ved strand

De er også bekymrede ved udsigten til mere trafik på Nordre Strandvej

SÆBY:Det er ikke kun fastliggere på Sæby Strand Camping og turistbranchen, som er imod, at campingpladsen udstykkes til boliger. En række ejere af helårs- og sommerhuse i området syd for campingpladsen stritter også imod. De frygter mere trafikstøj og ødelæggelse af udsigten mod havet. ”Frederikshavn Kommune er i færd med at ødelægge et unikt kystområde, hvis området ændres til helårsbeboelse. Hvis man tager en helhedsbetragtning af topografien, vil man hurtigt se, at det vil være at øve vold mod den unikke natur, hvis der bygges to-etages huse i det lave område”, skriver Ketil Hedehus, Aalborg. Per Klok Nielsen og Stine Street, Anton Jacobsens Vej, har valgt at flytte til Sæby på grund af natur og miljø. ”Det er jo stærkt medvirkende til, at byen kan betegnes som en tilflytterby. Derfor må jeg nok sige, at det vil undre os meget, hvis man fra kommunes side vil gå med til en beslutning som så radikalt vil ændre på det nordlige område af byen ved at lave helårsbebyggelse så tæt på vandet,” anfører de. Beboere på H. C. Gadsvej frygter, at de kan blive ”overvåget” af beboere i de nye 2 1/2 etages nabohuse, hvorfra der er udsyn lige ned i deres haver. Grundejerforeningen for Anton Jacobsens Vej og H. C. Gadsvej er overvejende positiv. Men Peder Hyldtoft, formand for grundejerforeningen, anfører, at forslaget ”på enkelte områder bryder med princippet om at man bør tage tilbørligt hensyn til beboere i allerede etablerede boligområder”. Grundejerforeningen er også imod, at bilerne skal ind til boligområdet via Nordre Strandvej. Det udgør efter foreningens mening ” en urimelig belastning af det rekreative område ved Nordre Strandvej. ”Projektet vil ødelægge dette rekreative område og vores unikke udsigt”, skriver ejerne af Nordre Strandvej 107. Forlængelsen af Nordre Strandvej vil komme til at gå ind over deres grund. Også Jørgen Helmer Nielsen, Ndr. Strandvej, Ketil Hedehus, Aalborg, Per Klok Nielsen og Stine Street, Anton Jacobsens Vej, protesterer imod forlængelse af Nordre Strandvej. ”Med deraf følgende støjgener fra knallerter og biler mv. gennem hele døgnet. ”. Flere peger som Lars Kjær, Anton Jacobsens Vej, på, at den kørende trafik bedst ledes ind til området fra nord via Frederikshavnsvej. Inspektør Jens Thiedemann, Sæby Museum, ser af kulturhistoriske grunde helst campingpladsen bevaret og advarer af æstetiske og historiske grunde mod dominerende byggeri langs Frederikshavnsvej.