Sæby

Naboer skal høres om kviste på ejendom i Algade

SÆBY:De lokale politikere passer sædvanligvis på den gamle bydel med stor nidkærhed. Men der er også grænser. Ejeren af et hus i Algade har i forbindelse med udskiftning af taget bedt om lov til at lave en stor kvist på den del af taget, der vender ud på havet. Byplanvedtægten siger, at der af hensyn til bydelens bevaringsværdige karakter kun må laves ændringer på bygninger, hvis byrådet giver tilladelse. Teknisk forvaltning anbefaler, at taget forsynes med to mindre kviste, idet en kvist, der fylder over halvdelen af husets bredde, bliver for dominerende. I teknisk udvalg er man knap så bekymrede og har sagt til husejeren, at han kan gennemføre sit projekt, hvis nabohøringen er positiv.