Lokalpolitik

Naboer til kamp mod nyt højhus

19 indsigelser mod 10 etagers bygning ved Limfjordsbroen.

Fire af indsigelserne mod højhuset er ledsaget af underskriftindsamlinger, hvoraf den mest omfattende repræsenterer 372 borgere. Illustration

Fire af indsigelserne mod højhuset er ledsaget af underskriftindsamlinger, hvoraf den mest omfattende repræsenterer 372 borgere. Illustration

Planerne om en knap 35 meter høj bygning på hjørnet af Strandvejen og Limfjordsbroen bliver mødt med massiv kritik fra beboere og ejendomsbesiddere i området. I alt er der kommet 19 indsigelser mod den lokalplan for området, der lægger op til et byggeri i varierende højde. På det højeste sted vil huset rage 10 etager i vejret. Fire af indsigelserne er ledsaget af underskriftindsamlinger, hvoraf den mest omfattende repræsenterer 372 borgere. Det gennemgående træk i de mange indsigelser er tab af udsyn samt bygningens skyggevirkning. Generelt bliver det også i de mange indsigelser peget på faldende handelsværdier og dermed værditab for ejere af lejligheder og ejendomme i området. Øget trafikpres Desuden udtrykker flere af indsigelserne bekymring for den øgede mængde trafik, som bygningen vil medføre i kraft af dens indhold af boliger, kontorer og butikker. Endelig er der hensynet til den eksisterende arkitektur i området. Med henvisning til byggeriet mellem broerne skriver ejendomsbesidder Karsten Kold, KK Ejendomme. "Lad fejltagelserne stoppe her, og lad os beskytte området øst for Limfjordsbroen mod denne form for grov overbebyggelse". Kun til gavn for bygherren Efter Kolds opfattelse vil indkørslen over broen til Aalborg "med de flotte tidstypiske ejendomme fra 1930'erne, fra Vesterbros gennembrud, blive skæmmet af endnu et højhus". Karsten Kold betegner det fremlagte projekt som et fuldstændigt ligegyldigt byggeri, der i bedste fald kun er til gavn for bygherren. Ejerforeningen Kollektivhuset Aalborg udtrykker via foreningens advokat undren over, at det aktuelle projekt blot er en halv meter lavere end et tidligere projekt på stedet, som blev opgivet, fordi det var for højt. Ifølge Kollektivhuset er der ikke tale om nogen reel ændring af størrelsen af projekterne. Samtidig med, at Ejerforeningen erkender, at dens egen bygning, det eksisterende hus på den modsatte side af broen, ikke er en arkitektonisk pryd, finder foreningen det væsentligt, at bygningsmassen i området tilpasses kvarterets klassiske byggestil. Planretlige problemer En enkelt indsigelse, fra Yvonne Skagen og Multi-Ejendomme A/S, betegner det som betænkeligt, at der på nogenlunde samme tid er fremlagt et tillæg til Kommuneplan 05, hvilket er nødvendigt for byggeplanerne, og en helt ny kommuneplan, Kommuneplan 09. Ifølge indsigelsernes advokat kan det medføre væsentlige planretlige problemer. Lokalplanforslaget og indsigelserne vil formentlig blive behandlet på teknik- og miljøudvalgets møde 5. november.