Naboer til skibakke får klage-afslag

Giver kommunen og amtet medhold og henviser naboer til domstolen

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Amt og Frederikshavn Kommune har fulgt spillereglerne, da man besluttede, at tillade et nyt skicenter på Flade Bakker. Det har Naturklagenævnnet netop afgjort, og nævnet afgørelse kan ikke ankes. Samtidig slår nævnet fast, at hvis naboerne til skibakken, der har har indbragt sagen for Naturklagenævnet, vil gøre Frederikshavn Kommune ansvarlig, skal man lægge en civilretslig sag an mod kommunen. Preben Thaarup, der er en af naboerne har ingen kommentarer til selve afgørelsen og er enig i, at der er tale om et klar afslag på klagen. Han forklarer, at naboerne nu ikke kan gøre andet end at vente på om man finder pengene til at få opført skicentret. - Man kan først køre sag mod Frederikshavn Kommmune, hvis der rent faktisk bliver opført et skicenter. Så vidt han ved, er en gruppe af naboerne klar til at anlægge sag mod kommunen. Det drejer sig om de mennesker, der har købt grunde på Tjalfesvej og Ægirsvej. De grunde er nemlig erhvervet efter Frederikshavn Kommune gik i gang med planerne om at etablere skicentret bag villakvarteret. - De har spurgt på kommune inden de byggede husene om planerne og fik ikke noget at vide. Andre grundejere som Preben Thaarup, der erhvervede sin grund i 1999, vil overveje om man kan vinde sagen, da kommunen ikke var begyndt forarbejdet og derfor ikke tilbageholdt viden. Og faktisk så skriver Naturklagenævnet i sin afgørelse, at kommuneni følge loven har ret til at arbejde med et projekt i længere tid og først begynde planlægningen,når det ønskes. - Det er således ikke i strid med planloven ikke at have omtalt projektet i tidligere planer, fastslår man i afgørelse ligesom man skriver, at det offentlige vedtagelse af planer ikke udløser erstatning til berørte naboer og at Naturklagenævnet ikke kan tage stilling til erstatning.