Lokalpolitik

Naboer til zoo danner forening

Byggeri får zoologisk have til at forbedre dialogen med naboerne

AALBORG:Naboprotester mod forholdsvis højt byggeri i en afrikansk landsby, som Aalborg ZOO har planer om at etablere, gør, at dialogen mellem haven og de omkringboende bliver forbedret. Det sker ved, at naboerne har fulgt en opfordring fra Aalborg Kommune om at danne en naboforening. Etablering af den afrikanske landsby gør, at der er lavet et forslag til lokalplan for hele ZOO-området. Et enigt teknisk udvalg går ind for forslaget, der har været ude i offentlig debat. Det betyder, at byrådet i løbet af kort tid vil give sin endelige godkendelse. I godt to måneder har forslaget været ude i offentlig debat. Den periode gav en række indsigelser. Blandt andet blev der protesteret mod, at en afrikansk hytte kunne komme op i 17 meters højde. Den højde er nu sat ned til 15 meter. - Men indsigelser har omfattet mange andre spørgsmål som f. eks. træbeplantningen og flueplager. Derfor har vi opfordret naboerne til at danne en forening. Det er sket, og jeg mener, at den lære, man kan drage af denne sag, er, at det er vigtigt med dialog og debat. Her vil det i fremtiden være vigtigt at inddrage naboforeningen i forhold til Aalborg Zoo, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). I forslaget til lokalplan, der nu skal endeligt vedtages er der indføjet en bestemmelse, så den maksimale byggehøjde bliver mindre jo tættere bygningerne kommer mod naboejendomme til zoo. Det betyder, at skyggegenerne fra bygninger i zoo bliver mindre i forhold til naboerne. En savannestald i 17 meters højde har givet protester, og her er højden sat to meter ned. En nabos protest over gener fra fluer har teknisk forvaltnings planlægningsafdeling sendt videre til kommunens miljøafdeling. Kommunen har over for beboeren forklaret, at det spørgsmål ikke kan klares i forslaget til lokalplan. - Som nabo til Aalborg Zoo må man dog forvente, at dyreholdet vil kunne mærkes, selvom der tages vidtgående hensyn til miljøforholdene på stedet, bemærker teknisk forvaltning.

Forsiden