Naboer utilfredse med golfbanes udvidelsesplaner

Naboer til Ørnehøj Golfbane vil gøre, hvad de kan for at forhindre udvidelser, der går ud over sjælden natur

GISTRUP:En flok naboer til Ørnehøj Golfklub er mildest talt forundrede over, at amtet for en lille uge siden sagde god for, at klubben kan anlægge baner på et beskyttet naturområde vest for Gistrup. Området, der består af to hedearealer og en mindre sø, er beplantet med sjældne overdrevsplanter som blandt andet Guldblomme, der af Skov- og Naturstyrelsen beskrives som en særlig sart og truet plante. Området er rigt på dådyr, fasaner og snepper. Undergrunden bruges til drikkevandsindvinding og så har stedet også lokalmuseernes opmærksomhed, fordi der ligger mange velbevarede gravhøje i området. På trods af det, har amtet besluttet sig for at give Ørnehøj Golfklub lov til at anlægge udslagssted, green og fairway på dele af de beskyttede hedeområder, men det vil en gruppe naboer ikke finde sig i. - Står det til mig, så får de ikke lov til at tage så meget som et spadestik heroppe, siger Hans Bøcker. Han vil sammen med naboerne Lillian Mørch og Hardy Jensen, forsøge at få standset projektet ved i første omgang at gå til kommunen. Og det giver mening, da golfbaneudvidelsen først kan gennemføres, når kommunen har indvilliget i at ændre i en lokalplan, og i den sammenhæng kan nabohøringer komme på tale. Virker mystisk Ifølge Hans Bøcker, er det, han er allermest vred over i sagen, at ingen har fortalt ham og de øvrige naboer om planerne og om deres klagemuligheder. - Golfklubben, amtet og kommunen skulle omgående have informeret os om planerne. Det her har virket mystisk, siger han og tilføjer, at han selv aktivt har måttet søge aktindsigt, opsøge kommunen og bede om nabohøringer. De vrede naboer bakkes op af såvel formanden for den lokale naturfredningsforening, Anton Thøger Larsen, som næstformanden i friluftsrådets amtsbestyrelse, Thyge Steffensen. De mener begge, der er grund til at gøre indsigelser imod planerne og har i modsætning til naboerne mulighed for at klage over amtets afgørelse. Friluftsrådet lægger vægt på, at offentlighedens adgang risikerer at blive for begrænset til området, mens naturfredningsformanden primært nævner de sarte overdrevsplanter og ødelæggelsen af heden som en god grund til at reagere. Og så forstår han i øvrigt slet ikke amtets beslutning. - En landmand ville næppe få lov til at udnytte de arealer, hvorfor må en golfklub så?, spørger han retorisk. Ingen skjulte dagsordener Men amtets sagsbehandlere mener ikke, at der er sket nogen fejl. Sagsbehandler Jette B. Sørensen har det selv godt med at have givet dispensationen og fremhæver, at overdrevet og hedeområderne kan få gavn af, at golfklubben nu plejer dem, da de lå helt uplejede og tilgroede hen før. Samtidig tilføjer hun og hendes kollegaer, at de har måttet tage meget hensyn til den lokalplan, der hører til området. Den tillader nemlig golfklubben at udvide ind på de nævnte naturområder. Hvad angår manglen på offentliggørelse fortæller hun, at hun ikke havde pligt til at offentliggøre afgørelsen og derfor ikke gjorde det. Golfklubbens formand, Gert Graversen er derimod rystet over at høre, at naboerne er vrede og føler sig misinformerede. - Der har fra golfklubbens side ikke været noget forsøg på at holde noget skjult. Jeg har stor respekt for den demokratiske proces, og vi vil ikke gennemføre noget, før alle er tilfredse, siger han og tilføjer at golfklubben jo "ikke har intensioner om at genere nogen som helst." - Vi har jo bare 300 mennesker på venteliste, der gerne vil spille golf. Det er derfor, vi gerne vil udvide, siger han og føjer til, at det er nyt for ham, at de områder, den nye bane skal ligge på, er beskyttede naturområder. For det er rent teknisk, og noget som kun banearkitekten har overblik over, siger han.