Lokalpolitik

Naboer vrede over nybyggeri

Kommunen gav byggetilladelse på Søkongevej ved en fejl - nu skal nabohøringer og efterfølgende vurdering afgøre, hvad konsekvensen skal være

GL. SKAGEN: Søkongevej 1 i Gl. Skagen adskiller sig voldsomt fra de andre huse i området, og ville passe bedre i Hasseris. Det mener Ninna Salling, som er en af de mange utilfredse sommerhusejere på Søkongevej, som bor tæt på det nye hus med seks 3,3 meter høje zinkkviste, udestue og mur omkring terrassen. Alt sammen ting, som er i klar modstrid mod lokalplanen. - Desuden er der lys i den store indkørsel, der tænder, når nogen nærmer sig, selv om der i lokalplanen står, at der ikke engang må være gadebelysning, siger Ninna Salling, som har gjort indsigelse mod byggeriet i en nabohøring, der slutter mandag 28. februar. - Huset er bombastisk i forhold til de ydmyge huse, der i forvejen ligger i det klitfredede område. Og det gør mig ondt, hvis den æstetiske skønhed på stedet skal laves om til et Costa del Sol, siger hun. Ansvar På Skagen Kommune vil man ikke tage det fulde ansvar for opførelsen af byggeriet, da det juridisk set er bygherren, som har ansvaret for at et byggeri ikke er i uoverensstemmelse med lokalplanen for området. Omvendt har bygherren i dette tilfælde præsenteret sit projekt for kommunen og herefter fået en byggetilladelse. - Vi behandler mange sager, vi kan lave fejl, vi kan overse noget og vi kan give byggetilladelse hvor vi, hvis vi havde haft mere tid, kunne have gjort tingene på en anden måde, siger plan- og byggechef Ole Fisker, som erkender, at embedsmændene var under tidspres og derfor ikke var gået så grundigt til værks med gennemgang af lokalplanen. Nabohøring Byggeriet er altså opført, og derfor har Skagen Kommune meddelt, at kommunen har i sinde at give en dispensation, dér, hvor byggeriet er i uoverensstemmelse med lokalplanen. Dispensationer kan dog først gives, når nabohøringen er overstået, for synspunkterne fra naboerne skal med i overvejelserne. Ninna Salling mener dog ikke, kommunen kan give dispensation. - Der står i lokalplanens paragraf 15, stykke 3, at der kun kan gives dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. - De dobbelt så høje kviste, mure i stedet for levende hegn, udestue og belysning er i hvert fald ikke ting, der kan betegnes som mindre væsentlige, siger hun. Ulovligheder Skagen Kommune ønsker dog at lave lokalplanen om for området. Ifølge plan- og byggechef Ole Fisker med henblik på at lave nye bestemmelser vedrørende kviste på byggeri. - Formålet er at præcisere kvisters højde, siger han. Det falder dog ikke i god jord hos sommerhusejere på Søkongevej, hvis kommunen laver lokalplanen om eller blot giver dispensation, så det nye hus får lov at stå, som det er opført. - Det er da forkert, hvis man retter loven til efter ulovligheder, og en glidebane uden lige. Skagen Kommune bør da i stedet sørge for, at loven bliver holdt, siger Ninna Salling. Hvordan sagen ender er endnu uvist. Først skal nabohøringen afsluttes, sagen behandles på embedsmandsniveau og så skal den endelige beslutning træffes af politikerne.