Lokalpolitik

Naboerne bakker op om bilsalg

Bilforhandler føler sig chikaneret af byrådsmedlem i dobbeltrolle

ASAA:Bilforhandler Asger Larsen indklager nu byrådsmedlem Hildo Rasmussen (S) for Naturklagenævnet. I klagen anfører han, at Hildo Rasmussen var inhabil, da Asger Larsen søgte kommunen om tilladelse til at sælge biler fra sin privatadresse påSæbyvej. Tilladelsen er nu i hus, men det har været en lang og sej proces, og tilladelsen er stadig kun gældende foreløbig i to år. Da Asger Larsen flyttede ind på Sæbyvej 35 og begyndte at sælge biler i begyndelsen af sommeren, søgte han i første omgang ikke om tilladelse til at drive erhvervsvirksomhed fra adressen. Han blev gjort opmærskom på, at det skal man, og det rettede han sig straks efter. Ifølge kommuneplanen kan der drives erhvervsvirksomhed i boligområdet, ”hvis det ikke medfører mere trafik, mere støj og uro eller ændringer i gadebilledet” fremgår det af et brev, Asger Larsen modtog fra Dronninglund Kommune. Desuden skal der foretages en høring blandt de nærmeste naboer. En af de fire, der blev hørt, er Hildo Rasmussen, der selv sidder i det udvalg, der skal behandle eventuelle klager. Da fristen udløb, var der ingen indsigelser kommet. Men fra en anden nabo hørte Asger Larsen, at Hildo Rasmussen havde været rundt hos de øvrige for at opfordre dem til at klage, dog uden at få noget ud af det. Asger Larsen fik den 16. september sin tilladelse - men han måtte kun udstille tre biler, og ikke de syv, som han havde søgt om. Undervejs i forløbet søgte Asger Larsen Amtet Vejkontor om tilladelse til at etablere en ekstra udkørsel fra sin grund, således at bilerne ikke skal bakke ud på den befærdede Sæbyvej. Den tilladelse fik han, og vejkontoret gav udtryk for at de vurderede, at bilsalgsvirksomheden ikke ville give trafikale gener. Men vejkontorets skrivelse blev ikke forelagt, da teknisk udvalg behandlede sagen. Asger Larsen skrev derfor til kommunen og bad om at få sagen genoptaget. Samme dag sendte to af Asger Larsens naboer et brev til kommunen, hvor de udtrykker deres forundring over, at der kun må stå tre salgsbiler påAsger Larsens grund, på trods af, at han havde ansøgt om syv, og der ikke indkom indsigelser under nabohøringen. ”Vi ønsker en uddybende begrundelse for, hvordan udvalget kommer frem til tre salgsbiler. Ligeledes ønskes oplyst en saglig begrundelse fra klager”, skriver naboerne. Den begrundelse venter de stadig på. Ligledes mangler Asger Larsen en forklaring på, hvorfor tilladelsen er tidsbegrænset til to år. I sin klage til naturklagenævnet anfører Asger Larsen, at Hildo Rasmussen er inhabil i sagen. Ikke fordi han er nabo. Det har han efter samråd med sin advokat vurderet, at han ikke kunne komme igennem med. Men fordi den eneste anden bilhandel i byen er ejet af to personer, der er i nær familie med Hildo Rasmussen.