Lokalpolitik

Naboerne bør høres

BYGGESAG:Vedrørende byggeriet på Kong Eriks vej 40, Skagen. For flere år siden købte vi nabohuset til ”ballonens” private bolig. Vi vil flytte hjem til Skagen ved vores snarlige pensionering fra arbejdet i udlandet. Villaen blev købt, solgt og igen købt i 2007, og en større ombygning blev iværksat. Det gamle gråpæretræ blev fældet, og jordbakken op til huset blev fjernet. Vi blev løbende informeret af vores venner i Skagen, og vi afventede en nabohøring, ikke mindst da det forlød, at villaen skulle være hotelanneks til Clausens Hotel. Vi hørte intet fra kommunen. Til gengæld erfarede vi, at man i Jyllands-Posten i januar i år kunne se, at villaen er blevet udstykket til fire ejerlejligheder, og at salget sker af Jørgen Simonsen ved en henvendelse til et mobiltelefonnummer. Ved skriftlig henvendelse til kommunen, oplyste Jan Iversen, også skriftligt, at byggeriet er blevet standset af kommunen. Vi erfarede imidlertid, at bygherren, efter påbuddet, fortsatte sit byggeri. 8. april skriver vi atter til Frederikshavn kommune, igen bl.a. til borgmester Erik Sørensen, formand for Plan- og Miljøudvalget, John Christensen, teknisk direktør Mikael Jentsch, myndighedschef Søren Vestergaard og bygningsinspektør Jan Iversen. 9. april om morgenen skriver myndighedschef Søren Vestergaard, at de vil lade tilsynet ved bygningsinspektør Jan Iversen besigtige ejendommen for at konstatere, hvad der sker. Vi ved, at bygningsinspektøren er bosiddende i Skagen, og kan da ikke lade være med at undre os over, at han ikke har bemærket det meget voldsomme byggeri, idet vi går ud fra, at han har passeret stedet utallige gange. Vi må spørge, hvorfor der ikke er sket nabohøring, hvorfor en byggetilladelse ikke har været behandlet af Plan-og Miljøudvalget, og hvorfor byggeriet fortsætter trods påbudt byggestop?