Naboerne er bekymrede for drikkevandet

Borgergruppe i Onsild skriver til Miljøstyrelsen

ONSILD:Initiativgruppen mod Skydebanen i Onsild slår også på faren for grundvandet, når den i et brev til Miljøstyrelsen klager over, at samme styrelse presser Hobro Kommune til at godkende banen. - Der er cirka 600 skydebaner i Danmark. De er en trussel mod grundvandet, idet vi er bekendt med, at tungmetaller fra en skydebane vil nå grundvandet i løbet af 200 - 600 år. Miljøstyrelsen har ansvaret for den forurening, skriver formanden for initiativgruppen, Flemming Christensen, i klagen, og fortsætter: - I Onsild har man allerede måttet lukke to vandboringer fra Onsild bys Vandværk på grund af atrazin fra jorden omkring jernbanen. Ingen havde vel, da dette ukrudtsmiddel blev brugt, spået, at det skulle ende så galt. Borgerne i Onsild slår naturligvis også på de støjgener, som de frygter vil komme fra skydebanen og især genere "Vadgården", en institution for autister. - Vi må konstatere, at Miljøstyrelsen gør hverdagen for autisterne væsentligt ringere. En sådan behandling af de dårligere stillede borgere i samfundet, mener vi er ganske uanstændig, noterer initiativgruppen. Som tidligere nævnt påpeger den, at De Danske Skytteforeninger lige så godt kan etablere sig ved et eksisterende skydeanlæg i Purhus Kommune 10 kilometer fra Onsild. - Purhus Jagtforening tilbyder, at man kan lægge den "nye" bane i forbindelse med deres eksisterende anlæg. Der står i Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner, at man bør tilstræbe at begrænse eller nedlægge miljømæssigt dårligt placerede anlæg, og flytte aktiviteterne til allerede godt beliggende anlæg. Miljøstyrelsen har overset at undersøge muligheden for denne sammenlægning, kritiserer Flemming Christensen fra Initiativgruppen mod Skydebanen.