Lokalpolitik

Naboerne har nøglen til skicenteret

Kommunen presses til dialog med beboere i Frederikshavn Vest

FREDERIKSHAVN:Beboerne i kvarteret Båder Bæk i Frederikshavn Vest har et afgørende ord at skulle have sagt om etablering af Danmarks største skicenter uden for deres havelåge. Det præciserede formanden for amtets udvalg for teknik- og miljø, Niels Kr. Kirketerp (V), på borgermødet i Frederikshavnerhallen om skicenteret onsdag. - Det, som har påvirket os mest i den første høringsrunde, er indsigelserne, fra de mennesker, der har købt grund neden for skicenteret, sagde Niels Kr. Kirketerp. - En af de vigtige ting for os er, hvordan kommunen vil få dem til at stille sig positivt. "16. april vedtager byrådet skicenterlokalplanen." Sådan kom borgmester Erik Sørensen for skade at sige, da han rundede af efter debatmødet, som er en del af en høringsfase, der skal give borgerne medindflydelse. Men byrådmedlemmernes stillingtagen er der ikke tvivl om. De har valgt side, og de vedtager lokalplanen uanset antallet af indsigelser. Amtspolitikerne kan stadig nå at trække i nødbremsen. - Vi har i amtet ikke nogen holdning til projektet, og jeg har ikke nogen holdning, sagde Niels Kr. Kirketerp. - Sådan har vi besluttet det. Det bliver frederikshavnernes holdning, der kommer til at ligge til grund for den beslutning, vi træffer. Altså: Hvis byrådet opnår en forståelse med naboerne, så er amtet klar til at give skicenteret det blå stempel. Men har naboerne gode argumenter for fortsat at være uforsonlige modstandere, så er amtets stillingtagen uforudsigelig. På mødet i Frederikshavnerhallen appellerede borgmesteren til amtet om at lade byrådet træffe afgørelsen. Han stillede sig til rådighed for et forsoningsmøde med skicenternaboerne, som har beskyldt kommunen for plat og for en adfærd, der strider mod almindelig hæderlighed ved først at sælge dyre grunde på beliggenhed i naturen - for bagefter at give lov til at placere et skicenter klos op ad grundene. Borgmesteren foreslog et lukket møde med naboerne med en grundig gennemgang af forløbet fra udbudet af grundene ved Båder Bæk frem til i dag.