Skagen

Naboerne spørges

SKAGEN:Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø sender nu to byggesager i nabohøring. Den ene sag drejer sig om opførelsen af et nyt hus på Kikkerbakken i Gl. Skagen. Bygherren ønsker at placere hovedbygningen i retningen nord - syd, og lokalplanen sige, at det skal vende øst - vest. Grundens form gør det svært - eller umuligt - at placere ejendommen, som foreskrevet i lokalplanen, og da ejendommen kan vendes uden, at det vil genere naboernes udsigt, mener udvalget, at ansøgningen kan godkendes, hvis ikke naboerne har væsentlige indsigelser. Den anden sag, som også sendes til nabohøring, er en sag, som har været det før. Det er en grundejer på Østerbyvej, som ønsker at dele sin grund i to. Sagen har været på udvalgets dagsorden flere gange, og naboerne har tidligere haft væsentlige indsigelser mod den foreslåede deling af grunden. Nu søges om en ny måde at gøre det på, og derfor sendes sagen atter i nabohøring.