Lokalpolitik

Nabohøring om dispensationer

TOLNE:En klage fra en genbo til en virksomhed på Magasinvej i Tolne fører formentlig til, at der gennemføres en nabohøring omkring en ændring af en række forhold på ejendommen. - Vi sender sagen over til økonomiudvalget med den indstilling, at naboerne høres med henblik på en dispensation fra lokalplanen, siger Poul Dige Pedersen, formand for teknisk udvalg, der behandlede sagen på sit seneste møde. Dispensationen går på indretningen af udenomsarealerne, flytning af indkørslen til virksomheden og at der drives en anden form for virksomhed. - Vi stiller som betingelse, at der ikke forekommer generende støj for omgivelserne, navnlig i aften- og nattetimer. Virksomheden må ikke have et udendørs oplag, og så skal der laves et beplantningsbælte langs vejen, forklarer udvalgsformanden. Vejen er allerede flyttet mod syd. Flytningen fandt teknisk forvaltning i orden efter at have vurderet ansøgningen trafiksikkerhedsmæssigt, men i sagsbehandlingen var man ikke opmærksom på, at der foreligger en lokalplan for området, der bestemmer, hvor udkørslen må være placeret. Tilladelsen til at ændre den blev givet i juni, men et par måneder senere modtog forvaltningen klagen, hvor der blev gjort opmærksom på flere overtrædelser af den gældende lokalplan for området. På et efterfølgende møde mellem forvaltning og ejere af ejendom og virksomhed blev de opfordret til at leve op til lokalplanen eller søge om dispensation. - Stedet har været brugt til biludstillingshal, men er ændret til at udlejning af borde, stole og telte, og vi ser ingen grund til, at hallen ikke kan bruges til andre formål, når betingelserne er i orden, konkluderer Poul Dige Pedersen.