Lokalpolitik

Nabohøring om Strandvej-byggeri

Beboerne på Nedre Strandvej i Hobro tages med på råd

Beboerne på Nedre Strandvej i Hobro tages med på råd. Arkivfoto

Beboerne på Nedre Strandvej i Hobro tages med på råd. Arkivfoto

Naboer til ejendommen på Nedre Strandvej 65 i Hobro får et afgørende ord i forbindelse med ejerens ønske om om- og tilbygning. Teknisk udvalg har nemlig besluttet at sende sagen i nabohøring frem for en mere omfattende proces med at udarbejde ny lokalplan for området. Der er flere problemstillinger i sagen. For det første vil huset efter ombygning komme til at fremstå som et hus med tre fulde etager. Her siger kommuneplanen maksimalt halvanden etage. For det andet får huset en højde på 10.20 meter over terræn målt fra det laveste niveau på terrænet. Teknisk udvalg har tidligere bestemt, at den maksimale tilladte højde er 8,50 meter. - Men hvor lægger man egentlig niveauet op ad en skråning, funderer formand for udvalget, Preben Christensen (S). Et præcis svar har han ikke. Det har forvaltningen heller ikke, og af samme grund har man fra forvaltningens side faktisk foreslået, at der for planmæssigt at legalisere det påtænkte byggeri udarbejdes ny lokalplan for områderne omkring Nedre Strandvej. Heri kunne man så åbne mulighed for en niveauopdeling af byggeri i flere plan i forhold til et skrånende terræn. - Ideen kan være god nok, men for at gøre det lidt mere smidigt, har vi i den aktuelle sag valgt at begrænse os til en nabohøring. - Og det ligger selvfølgelig fast, at ingen må føle sig generet af byggeriet, siger udvalgsformanden.