Naboklage over værft

Beboere i Hvalpsund går sammen om at klage over udvidelse

En gruppe naboer til Bachs Bådværft i Hvalpsund går sammen om at klage til Miljøklagenævnet over, at kommunen har givet værftet en miljøgodkendelse til at udvide produktionen. Bo Rasmussen og Henning Rasmussen, der begge har hus på Illerisørevej lige øst for bådværftet, vil sørge for, at der bliver sendt en fælles klage. De regner med at gå rundt til en række andre beboere i området i løbet af i morgen, lørdag, for at give folk mulighed for at skrive sig på. En tidligere underskriftindsamling mod værftets udvidelse vil også blive sendt af sted til Vesthimmerlands Kommune, som sender klagerne videre til Miljøklagenævnet. Klagerne over miljøgodkendelsen vil dog ikke få opsættende virkning på byggeriet. -– Det optimale ville nu være, hvis udvidelsen blev forhindret, og Bachs Bådværft rykkede ud i et industrikvarter i stedet. Men ellers kunne vi godt ønske os, at der blev stillet krav om automatiske målinger af udledningen af styren gennem skorstenen. Det kunne hjælpe lidt på natteroen, siger Bo Rasmussen. Han undrer sig i øvrigt over, at den to meter brede og 25 meter høje skorsten, der skal bygges, ikke er vist i den visualisering, der tidligere er lavet i forbindelse med lokalplanen fra 2004. - Det bliver jo et ordentligt vartegn, vi får for byen. Det bliver ikke ligefrem pænt at kigge på, mener Bo Rasmussen og tilføjer: - Men ét er udsigt, noget andet helbred. Det er udledningerne gennem skorstenen, vi er bekymret for.