Retspleje

Nabostrid om hegn afgjort i landsret

VIBORG:Vestre Landsret har afgjort en længerevarende nabostrid i et sommerhusområde i Egense, hvor to naboer siden foråret 2007 har bekriget hinanden om et raftehegn. Nu er det afgjort, at de fem yderste sektioner på raftehegnet skal skæres ned fra de nuværende 2,10 meter til maksimalt 1,50 meter. Den afgørelse har kostet tid og ressourcer i Hegnssynet, byretten og nu Vestre Landsret, ligesom sagen kommer til at koste parterne mange flere penge, end raftehegnet er værd. Sagen begyndte, da et par fra Hinnerup i 2005 købte en sommerhusgrund ved Egense. Ud mod fjorden var et tæt buskads med gamle fyrretræer og buske, der dels tog en del af udsigten, dels forhindrede, at man kunne kigge ind i haverne. Sammen med naboen ryddede de nye ejere buskadset, og Hinnerup-parret satte derefter et 2,10 meter højt raftehegn op en halv meter inde på egen grund. Hegnet var så højt og så langt, at det med et slag fjernede havudsigten fra naboen, og han bad om, at parret gjorde hegnet lavere på de yderste sektioner. Så kunne han se skibene på Limfjorden, og samtidig ville hans nye naboer kunne opholde sig ugeneret i haven. De afviste ønsket og mente, at han heller ikke før hegnet havde haft havudsigt på grund af buskadset. Samtidig mente de, at det lavere hegn ville betyde, at de ikke kunne sidde helt ugeneret på deres nye terrasse. Sag i hårdknude Sagen gik i hårdknude, og Hegnssynet blev tilkaldt. Hegnssynet forsøgte at forlige parterne, men der var kold luft mellem dem. Derefter traf Hegnssynet den beslutning, at de yderste otte sektioner af hegnet skulle gøres lavere og kun måtte være 1,50 meter høje. Derved ville naboen få sin havudsigt, og de nye tilflyttere ville være rimeligt beskyttet mod indkig. Men det var parret utilfreds med og indbragte Hegnssynets kendelse for byretten.Byretten var på besigtigelse i Egense, og vurderede, at man kunne nøjes med at gøre de yderste fem sektioner lavere. Den dom var naboen, der klagede, til gengæld så utilfreds med, at han ankede til landsretten. Landsretten har så afgjort, at byrettens salomoniske beslutning er korrekt, og at hegnet skal bringes i overensstemmelse med dommen senest 1. marts 2009. Efter afgørelsen skal hver part betale egne advokatomkostninger.