Nabostrid om plankeværk

Et nyopsat plankeværk ved Asdal Brugs er af ukendte årsager blevet revet ned. Indehaveren af Brugsen Kaj Pedersen har anmeldt det som hærværk. Politiet har imidlertid anmodet Brugsen og dens naboer om selv at rede trådene ud. Politiet skønner nemlig, at der er tale om nabostridigheder, hvor den ene part har sat et plankeværk op, uden at sikre sig den andens accept. Det burde ejeren have gjort, men at der efterfølgende er forøvet selvtægt er selvfølgelig også ulovligt.