Lokalpolitik

Næppe gangtunnel i Ø. Doense

PÅ BANEN Til gengæld tilbyder Banestyrelsen sti og fortov med moderat hældning mod vejunderføring

ØSTER DOENSE: Borgerne i Øster Doense skal ikke sætte næsen op efter en seperat gangtunnel, når - og hvis - overkørslen nedlægges, og en ny vej føres under banen i 2005. Det forudser borgmester H. C. Maarup (S), efter at byrådet forleden sendte et nyt lokalplanforslag til offentlig høring. Banestyrelsen vil lægge vejunderføringen 75 meter syd for Storegade. På begge sider af - og langs - banelegemet anlægges fortov og cykelsti med en nænsom hældning ind under brodækket. Men det betyder, at gående og cyklende på Storegade må bevæge sig 75 meter den ene side og derefter 75 meter tilbage for at kunne passere banen i fremtiden. Det sker i praksis ved at etablere sti og fortov på en "hylde" koblet til brodækket, hvilket altså betyder, at gående og cyklende under brodækket passerer i et højere beliggende niveau end bilisterne. Millioner på spil Men dermed bliver det. En særlig gangtunnel ved den overskæring tror H. C. Maarup ganske enkelt ikke på, at Banestyrelsen vil ofre mellem 3,5 og og 5,8 millioner kroner på. Det beløb skød styrelsen for fem år siden på, at en gangtunnel ville koste. - Selvfølgelig kunne det være rart for ældre centralt i byen at gå den korte vej under banen. Men også en gangtunnel med handicapvenlig rampe kræver altså sine ekstra meter, så forskellen bliver ikke slet så stor, påpeger han. - Jeg har læst alle Banestyrelsens argumenter, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at man i tilgift til en forbedret sti- og fortovsløsning vil tilbyde at betale en separat gangtunnel for at tilgodese en by med få hundrede indbyggere. Staten anlægger jo heller ikke en motorvej mellem Arden og Aars, selv om det da vil være til glæde for lokale bilister, giver Maarup som eksempel. Deleløsning Da sagen var til behandling i udvalget for teknik og miljø, betingede Frede Hansen (V) og næstformand Leif Christensen (UP) sig en stitunnel. - Hvis ikke, Banestyrelsen vil betale, må kommunen i det mindste gå ind og forhandle om en eventuel deleløsning. Borgerne i Øster Doense bør i den sag ligestilles med borgerne i Arden, siger Leif Christensen. - Jo, men som stationsby stiller det sig lidt anderledes med Arden, hvor der i sagens natur skal være passage under banen ved selve stationen. Hvis kommunen vælger mere eller mindre selv at finansiere en stitunnel i Øster Doense, går det ud over en række andre opgaver, påpeger H. C. Maarup. Nu forsøger det nye byråd så i løbet af et halvt års tid at gennemføre den lokalplan, som jo faldt med et brag i 1998. Dengang kunne et flertal i det gamle byråd ikke forlige sig med tanken om, at kommunen selv måtte betale såvel for en seperat gangtunnel som for at få flyttet det lokale vandværk. Denne gang har styrelsen trods alt tilbudt at dække udgifterne i forbindelse med en ny vandboring. Sagen debatteres på et borgermøde på Tinghøj. Datoen er endnun ikke fastsat.