Lokalpolitik

Nærbane bør forlænges til Arden

Borgmester H. C. Maarup (S) sender brev til partifællen, amtsborgmester Orla Hav

ARDEN:Den kommende nærbane mellem Skørping og Aalborg vil være af så vital betydning for områdets samhørighed med Aalborg-området, at banen bør forlænges til Arden. Det ønske rejser borgmester H. C. Maarup (S) nu i et brev til sin partifælle på amtsgården, amtsborgmester Orla Hav. Hvis ikke ønsket om direkte at koble Arden på nærbanen kan imødekommes, bør den kommende, nye station i Arden som minimum forsynes med en såkaldt transversal, der gør det muligt for toget at vende i Arden. En sådan manøvre vil nemlig gøre det muligt for nærbanetogene at køre til Arden - i det mindste i myldretiden, anfører H. C. Maarup. Skov-barriere "Arden Kommune har flere gange tidligere i løbet af processen med fastlæggelse af nærbanen gjort opmærksom på, at banen ønskes forlænget til Arden. Det ønske holder vi stadig fast i. Vi anser det for naturligt at medtage Arden Station, fordi der kun er seks minutters tidsforskel mellem Skørping og Arden", skriver H. C. Maarup. Han formoder, at en togsamhørighed med Aalborg-området vil neddæmpe den psykologiske barriere, Rold Skov udgør for Arden. "Jernbanen er både historisk og aktuelt Ardens livsnerve i forhold til udvikling og bosætning. Rold Skov har gennem årene dannet en psykologisk barriere for oplevelsen af nærhed til Skørping og Aalborg. Det er derfor nødvendigt, at togforbindelsen til stadighed forbedres for at fremme bosætning i Arden - samt for at opretholde og forbedre serviceniveauet for de borgere, der allerede har valgt at bosætte sig i den sydlige del af amtet", påpeger H. C. Maarup. Ikke ringere En overgang så det ud til, at Arden endog ville få svagere togbetjening end i dag og måske miste det ene af to tog i myldretiden. Ved juletid fik kommunen så løfte om ikke at blive stillet ringere end i dag. Løsningen kommer tilsyneladende til at handle om buskørsel. "DSB har kun det forslag at lade busforbindelser til Skørping kompensere for de togafgange, som forsvinder. Den løsning finder Arden Kommune uacceptabel. Etablering af nærbanen i Aalborg-området skal ikke ske på Ardens bekostning. Det må være rimeligt, at Arden som minimum bibeholder samme antal afgange som i dag", fastholder Ardens borgmester og anmoder amtsborgmester og amtsråd om at tage fat i sagen og sikre, at etablering af nærbane "ikke sker på bekostning af Arden". Nærbanen, som vil være en realitet i løbet af et halvt år, kæder de to eksisterende stationer i Aalborg og Skørping sammen med Støvring, Svenstrup, Skalborg, Aalborg Vestby og den nyåbnede station i Lindholm.