Lokalpolitik

Nærbanen et tilflytter-plus

Støvring Kommune sætter fokus på både stærke og svage sider

STØVRING:Fodboldlandsholdets chef Morten Olsen gør det, og virksomhederne gør det. Ja, og nu gør Støvring Kommune det også. Sætter fokus på både de stærke og svage sider for dermed at udnytte potentialet bedst muligt. Kommunen vil bruge sin analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler til at pejle sig frem til de områder, hvor der skal satses i fremtiden. Analysen er en del af den netop udarbejdede "Planstrategi 3003", der skal være et redskab for lokalpolitikerne til at styre kommunen i fremtiden - et redskab, der - som planen udtrykker det - besvarer spørgsmålene "Hvor vi vil hen?" og "Hvad gør vi nu?". Men for at planen kan give brugbare svar, kræver det en status over, hvor kommunen står i dag, hvad den kan og hvad der dens stærke og svage sider. Ser man på planens oversigt over disse, fylder de stærke sider og muligheder klart mest, men spørgsmålet er så, om svagheder og trusler har en relativ større tyngde - et spørgsmål, som dog kun fremtiden giver et svar på. Styrker Men her og nu er Støvring Kommunes styrke ifølge planen: - god geografisk placering. - bred erhvervstruktur. - stærkt erhvervs- og handelsliv. - stor befolkningstilvækst. - god tiltrækningskraft på både boliger og erhverv. - varieret og attraktivt udbud af byggemuligheder. - gode og nære rekreative områder. - kort afstand til regionale naturområder som Rold Skov, Rebild Bakker og Limfjorden. - motorvej. - nærbane (fra december). - Støvring er et stærkt egnscenter. - højt serviceniveau. - højt skattegrundlag. - sund kommunal økonomi. - aktive landsbyer. - godt foreningsliv. Svaghederne På listen over kommunens svage sider kan man læse: - befolkningstilvæksten indebærer øgede driftsudgifter og større anlægsinvesteringer. - kommunen udnytter ikke fuldt ud sit kulturelle potentiale. - hovedbyen ligger geografisk i et hjørne af kommunen. - begrænset, historisk eller idyllisk bymiljø i Støvring. - Støvring har en spredt bykerne. - trafiksikkerhedsproblemer på bl. a. skoleveje. - Støvring er afgrænset af motorvejen, jernbanen, kommunegrænsen og et grundvands-indvindingsområde. - for meget og for tung trafik i Støvring. - den stærke hovedby i forhold til landsbyerne og det åbne land. Nærbane-fordel Som nævnt under oversigten over kommunens styrker er den kommende nærbane et plus. Der henvises således i strategiplanen til, at danskerne kører længere og længere til og fra arbejde, og udover den tætte placering ved motorvejen vil nærbanen derfor også være en styrke. Med dens åbning til december forventes Støvring således at blive endnu mere interessant for tilflyttere, der - hvis den hidtidige tendens fortsætter - pirmært vil bosætte sig i Støvring. I perioden fra 1970 til 2003 er kommunens befolkningstal steget med hele 46 pct. - fra 8800 til 12.850 personer, hvoraf den overvejende del har bosat sig i Støvring.