Lokalpolitik

Nærdemokrati - uden mulighed for at kontakte politikere?

NÆRDEMOKRATI:På mødet 7. september i Gandrup om folkeafstemningen i Hals Kommune blev der blandt andet stillet et spørgsmål til paneldeltagerne om, hvorvidt byrådsmedlemmerne havde drøftet den henvendelse, som vi fra SF-Hals havde sendt til byrådet. Den handlede om muligheden for andre (flere) afstemningstemaer end de to, som byrådet nu har valgt. Det virkede, selv om det ikke blev sagt direkte, som om byrådet ikke havde drøftet denne henvendelse. Jørgen Hansen (S) oplyste, at med al den post, der indgår til byrådet, kan man ikke regne med, at byrådsmedlemmerne får det hele. Kan det passe? Af borgmester Bent Sørensens (S) skriftlige svar på vores forespørgsel fremgår det ganske vist ikke, at svaret har været drøftet i byrådet, men vi tog da dette for givet. Hvis det er rigtigt opfattet, at henvendelser til det samlede byråd ikke kommer til det enkelte byrådsmedlems kendskab, hvordan sikres det så i Hals Kommune, at alle borgere får mulighed for - via forvaltningen - at henvende sig til vore byrådsmedlemmer. Hvis vi ikke som borgere i kommunen kan kontakte vores folkevalgte, hvor er så nærdemokratiet henne?. Det er altså ikke nok for SF at praktisere nærdemokrati ved et tilfældigt møde mellem borger og politiker ved brugsens køledisk.