Lokalpolitik

Nærdemokratiet er i fare!

NÆRDEMOKRATI:I forbindelse med den kommende kommunalreform frygter mange borgere, at nærdemokratiet vil blive svækket. Mange mener, at nordjyders indflydelse på de politiske beslutninger vil blive sværere. Det er en frygt, som måske er begrundet men det vides vel ikke, hvordan det vil gå, før reformen er trådt i kraft og ikke mindst har virket et stykke tid! Men det er da godt at tage højde for, at det evt. kan blive en følge af, at kommunerne bliver større, og borgerne dermed får "længere" til politikerne og at muligheden for at blive hørt, bliver forringet. Specielt er det vel udkantområderne, som kan gå hen og blive tabere i det politiske spil. Der er vel så ikke andet at gøre end at prøve på at forhindre dette. Det kunne jo evt. gøres ved, at de "klemte" borgere, slutter op om en alternativ liste som vil varetage de "klemte" borgeres interesser. I forbindelse med at Aalborg bliver en temmelig stor kommune, så vil der være behov for en alternativ liste som modvægt til de etablerede partier. En liste, som repræsenterer de udkantsområder, som på nuværende tidspunkt hører ind under Aalborg kommune, men også de nye kommuner, der lægges sammen med Aalborg. Hvad skal denne liste hedde? I denne forbindelse er der nok nogen, som vil sige at en sådan liste findes allerede i Aalborg Kommune. Det kan da godt være, men som jeg ser det, så er det en noget snæver politik, denne liste fører, så der skal en mere slagkraftig alternativ liste til for at løfte denne opgave. Listen kunne hedde NÆRDEMOKRATISK LISTE. En liste, som vil arbejde for at gøre noget for ALLE borgere i den nye storkommune, en liste der vil arbejde for udkantsområderne og de kommuner der lægges sammen med Aalborg. Der er nok også mange andre områder, som har interesse for ALLE borgere, men dette indlæg er ikke et politisk program, men et forslag til at starte en alternativ liste op snarest muligt, så man er parat til kommunalvalget efter sammenlægningen. Jeg går som sagt ind for navnet NÆRDEMOKRATISK LISTE. Andre forslag er meget velkomne, og ligeledes forslag til områder, som skal med i et politisk program. Listen skal være et stærkt alternativ til de etablerede partier, og listen kan kun få indflydelse, hvis der er stor opbakning til dens politiske program. Dette var et oplæg til debat, så hvis der er nogen, som har interesse i at være med til at starte en alternativ liste op, skal de blot komme på banen. (fork. af red.)