Lokalpolitik

Nærdemokratiet skal blomstre

DEMOKRATI:Venstre ønsker at nærdemokratiet får optimale vilkår at virke i, når den nye storkommune bliver en realitet. Venstre ser den nye kommunestruktur som en oplagt mulighed for at langt flere beslutninger bliver taget ude lokalt, og det vil vi gerne støtte op om. Vort mål er at kompetencen skal ud der hvor beslutningerne tages - og det betyder at skolebestyrelser, brugerbestyrelser og lign. samt institutionernes ledelse i langt højere grad selv skal kunne træffe de nødvenidge afgørelser og beslutninger i dagligdagen, hvilket bl.a. kan ske ved alene at lave en rammestyring og tilsyn fra kommunens side. En sådan udvikling vil helt sikkert gøre det langt mere attraktivt og spændende at blive valgt ind i skolebestyrelserne og andre brugerbestyrelser. Landbyråd eller lignende konstruktioner vil Venstre også støtte fuldt og helt op om, idet vi har den opfattelse at den dynamik der er ude lokalt skal have lov at komme frem, og det sker nu engang bedst når det er lokalbefolkningen der sidder ved "rorpinden". Venstre vil gerne være med til at investere i nærdemokratiet, det er den sikre vej mod udvikling og tilfredshed i lokalområderne. Landbyråd og lignende skal være de lokale dynamoer der holder dampen oppe lokalt, og skaber lokale åndehuller og oaser til gavn og glæde for området.Venstre ser et blomstrende nærdemokrati og en aktiv lokalbefolkning som en hjørnesten i den nye kommune.

Forsiden