Nærheden er guld værd

Kære politikere i Mariager Fjord kommune, hvad er det dog i har gang i med vores skoler. I har besluttet at vi skal have en ny skolestuktur. Den har været i høring, og der er kommet en masse høringssvar. Hvis i er ansvarlige politikere, så lyt til hvad det er befolkningen vil. Det er , at skolerne skal bevares. I har fået lavet beregninger på hvad der kan spares på skoleområdet, ca. 12 mio. kr. Men hvad er der sparet, hvis vi ser på alle konsekvenserne for landdistrikterne? I er nødt til at se på det som en helhed for områderne, hvor skolerne ligger, og ikke bare på skolens drift. Skolerne er landdistrikternes omdrejningspunkt. Det er her tilflyttere kommer i kontakt med lokalbefolkning via klasseråd, skolefester mm. Og det er dem, vi skal havde nogle flere af. Den store opbakning til skolerne udmønter sig også i ,at der bliver lavet en del frivillig arbejde, bl.a. til legepladser. Jeg er overbevist om, at Mariagerfjord Kommune er bedst tjent med at bevare skolerne i landdistrikterne. Den opbakning og nærhed der findes her er guld værd for kommunen Vi skal havde udvikling og ikke afvikling. Det få i kun hvis i har befolkningen med jer. Jeg vil foreslå jer , at I sammen med de lokale foreninger og erhvervsliv i byerne laver en kampagne for evt. tilflyttere, hvor man i fællesskab slår et slag for de gode værdier der findes i landdistrikterne - bl.a. skole indkøbsmuligheder og byggegrunde til fornuftige priser.