Nærmere møllecenter ved Aalborg

Miljøminister Karen Ellemann og klimaminister Lykke Friis bakker op om 0-serie-testcenter ved Nordjyllandsværket

AALBORG HAR gode forudsætninger for at blive en klynge for dansk vindteknologiudvikling. Her er f.eks. rigtigt gode udskibningsmuligheder for mølle- og vingekonstruktioner. Arkivfoto

AALBORG HAR gode forudsætninger for at blive en klynge for dansk vindteknologiudvikling. Her er f.eks. rigtigt gode udskibningsmuligheder for mølle- og vingekonstruktioner. Arkivfoto

Planen om et testcenter for vindmøller ved Nordjyllandsværket øst for Nørresundby er rykket et skridt nærmere. Miljøminister Karen Ellemann (V) bakker op om et lokalt initiativ. Ni fremtrædende nordjyder har i et åbent brev til ministre og folketingsudvalg peget på arealet mellem Rærup - Stae - V. Hassing som perfekt til at teste de nyeste typer vindmøller - 0-serie-møller, og svaret glæder advokat Anders Hjulmand, der er en af initiativtagerne. Miljøministeren, der også svarer på vegne af klima- og energiminister Lykke Friis (V), skriver blandt andet: "I skriver i jeres brev, at Nordjyllandsværket ved Limfjorden er et oplagt sted til afprøvning af de nyeste vindmølletyper... Det er jeg helt enig i." - Nu er der grund til at arbejde realistisk og seriøst videre med planerne, siger de ni brevskrivere, der tæller folketingsmedlemmer, universitetsforskere, industrifolk, fagbevægelse, erhvervsorganisationer og Aalborg Havn. Karen Ellemann gør opmærksom på, at Aalborg Kommune ikke i kommuneplanen har udlagt området til dette formål, men Anders Hjulmand mener ikke, det bør give problemer. - Intet indikerer, at der skulle være miljømæssige problemer i et testcenter på dét sted, så jeg går ud fra, at myndighedsbehandlingen kan fremskyndes med ministerens opbakning, sige han. En rapport fra 2007 fra de berørte ministerier foreslår placering af to-tre vindmøller på op til 180 meters totalhøjde lige nord for Nordjyllandsværket. Om forslaget skriver Karen Ellemann: "Jeg har fået oplyst, at arbejdet p.t. er stillet i bero, idet de økonomiske forudsætninger for projektet p.t. er uafklarede... Jeg vil derfor anbefale, at I kontakter vores miljøcenter i Århus, som kan være jer behjælpelig i den videre proces." Folketingsmedlem Orla Hav (S), medunderskriver af brevet til ministeren, advarer om ikke det ikke må gør e afgørelsen til kastebold mellem erhvervsliv, myndigheder og politikere. - Naturligvis skal formalia være i orden, men skal Danmark bevare og udbygge sin position indenfor vindmølleproduktionen, kræver det politisk lederskab. Derfor er ministerens svar om at sende sagen videre til Miljøcenter Århus administrativt betænkelig. Det er vigtigt, at den politiske dagsorden sætter konkrete initiativer, og at nogle tør tage initiativer og udpege steder til testcentre, fastslår Orla Hav. Direktør Claus Holstein, Aalborg Havn, oplyser, at havnen har gjort klar til at sende en miljøansøgning af sted, men også han opfordrer ministeren til at holde fast i, at der en politisk beslutning, hvor og hvordan erhvervsudviklingen skal finde sted i Danmark. - Aalborg har de bedste forhold for afskibning af vindmøllekonstruktioner overhovedet i Danmark og med et lokalt forsknings- og produktionsmiljø har vi alle muligheder for synergi og klyngedannelse på vindmølleområdet, pointerer Anders Hjulmand.