Nærvær giver pote for fagforening

Danske Sælgere oplever markant tilgang af unge medlemmer

AALBORG:- Fagforeningerne skal være nærværende og levere relevante fællesoplevelser lokalt, hvis de skal fastholde de unges interesse. Det er opfattelsen hos Danske Sælgere, der måske netop derfor oplever stor tilgang af unge medlemmer - mens andre fagforeninger må konstatere det modsatte. Gennem det seneste år har 2700 nye medlemmer meldt sig ind i Danske Sælgere - heraf 204 i Nordjylland, hvor otte ud af ti af de nye medlemmer er under 40 år. Imidlertid er man altså heller ikke kommet sovende til fremgangen, konstaterer Jens Larsen, lokalformand for flere end 2500 nordjyske sælgere: - Vi har haft ambassadører ude på skolerne for at fortælle de studerende om Danske Sælgere og om jobbet som sælger. Det er nødvendigt at vise flaget lokalt, hvis de unge skal få øjnene op for, at fagforeningerne reelt har noget at tilbyde, siger Jens Larsen, der også peger på behovet for nærvær og fælles oplevelser lokalt: - Det er ikke mindst vigtigt over for sælgere, som ofte arbejder alene. Derfor har vi det seneste år etableret faglige netværk. - Desuden tror jeg, at det tiltaler de unge, at deres kontingentkroner går direkte til personlig service og uddannelsestilbud. Deres partipolitiske tilhørsforhold blander vi os derimod udenom, siger han. Mange af de nye medlemmer er kommet i hus via en netop afsluttet kampagne, hvor eksisterende medlemmer modtog et gavekort for hvert nyt medlem de skaffede til Danske Sælgere blandt venner, kolleger og netværk. Selv om kvinderne kun udgør 13 procent af foreningens medlemmer, var kvindernes andel af de nyindmeldte fra kampagnen på 28 procent. Det er positivt med flere kvinder i det ellers så mandsdominerede erhverv, vurderer Jens Larsen. - Det er forfriskende med flere kvindelige kolleger, fordi de har et lidt anderledes syn på tingene, og de er gode til at lytte til kundernes behov, mener han. Medlemsfremgangen i Danske Sælgere er i alt på 1000 personer, når det stigende antal udmeldinger på grund af efterløn og pension modregnes - heraf en nettofremgang på 76 medlemmer i Nordjylland. Tilgangen af unge medlemmer vil ifølge Jens Larsen have en selvforstærkende effekt og lokke endnu flere unge til. Han mener, at det er realistisk senest i 2005 at øge Danske Sælgeres medlemstal fra 27.300 til 30.000.