EMNER

Næse for dagpengerod

{ Pandrup Kommune har i 2006 ikke overholdt loven inden for forvaltningen af sygedagpenge, selv om Kommunernes Revision allerede for et år siden gjorde opmærksom på, at den var gal. Revisionen har konstateret et stort antal fejl vedrørende manglende opfølgning, revisitering, opfølgningsplaner og rettidig anmeldelse. - Vi vurderer, at sagsbehandlingen ikke lever op til lovgivningen, lyder det fra revisionen. Tidligere kommunaldirektør Mogens Fransen, der nu er vicekommunaldirektør i Jammerbugt Kommune, forklarer, at de store mangler i sagsbehandlingen skyldtes bemandingsproblemer i socialforvaltningen. - Vi kunne ikke få erfarne medarbejdere, og der var stor personaleudskiftning. Vi forventer, at situationen er bedre i Jammerbugt Kommune, så vi lever op til lovgivningen, siger han.