Næse for tøj og vin

} MODESHOW: Traditionen tro er der igen arrangeret modeshow i Siem Forsamlingshus i år, og det foregår torsdag 10. marts. Forårets lyse farver og lette stoffer skal igen vises frem af lokale modeller, og man kan også selv prøve tøjet. Aase Knudsen Jensen, Terndrup, møder op med et bredt udsnit af forårsvarerne fra Friend Tex som hun er forhandler af. Super Brugsen, Terndrup, vil igen stå for vinsmagning, og efter showet byder arrangørerne fra forsamlingshusets bestyrelse på hjemmebagte boller og roulade til kaffen. I den lille sal er der udstillet tøj, som man kan prøve og eventuelt købe på stedet. Sidst på aftenen trækkes der lod om blomster på indgangsbilletten. En snes hejste flaget i Skibsted } GENERALFORSAMLING: Ved boldklubben Skjold Skibsteds standerhejsning og generalforsamling var der mødt tolv herreseniorer og otte dameseniorer til standerhejsning. Starten gik med en gang let træning og suppe, inden man gik over til generalforsamlingen. I beretningen gennemgik Brian Guldhammer året og fortalte, at der i den kommende sæson ville blive et serie 6 hold, et dameseniorhold og et grand oldboys hold. Kasserer Jørgen Mikkelsen gennemgik regnskabet, og det viste et overskud på 36.000 kr. Ved valg til bestyrelsen ønskede Lone Andersen og Johnny Andersen ikke genvalg. Nyvalgt blev Mie Christensen og Louise Andersen, mens Ole Mikkelsen og Troels Christensen blev suppleanter. Til revisor valgtes Poul Erik Jørgensen og Henrik Madsen.