Lokalpolitik

Næse sætter ikke stopper for regelsæt

Byråd klar med regelsæt, der sætter en stopper for politiske møder i kommunale institutioner

SÆBY:En "næse" fra Tilsynsrådet bremser ikke Sæby Byråds arbejde med et regelsæt for udlån af kommunale lokaler. Ifølge borgmester Folmer Hansen (V) bliver et regelsæt fremlagt for byrådet i januar eller februar. Det er en udtalelse fra Tilsynsrådet, der har givet de lokale politikere blod på tanden. Godt nok uddeler Tilsynsrådet en næse for kommunens håndtering af den såkaldte lokale-sag, men samtidig slås det fast, at det ikke vil være ulovligt at lave et regelsæt for udlån af lokaler, og at kompetancen til at lave reglerne ligger hos byrådet. - Det er dette signal, vi har ventet på. Det er godt, at vi snart når til vejs ende i denne sag, så vore institutionsledere får nogle regler at administrere efter, siger Folmer Hansen (V). Slet skjult Den omtalte næse gav Tilsynsrådet, fordi økonomiudvalget i december 2001 aflyste en handicaphøring på Sæby Ældrecenter - en høring, som centerleder Ingrid Hejslet havde givet tilladelse til. Aflysningen var direkte ulovlig, fastslog Tilsynsrådet. Men ser man bort fra aflysningen, har kommunen intet forkert gjort - juridisk. Gruppeformand Tommy Thomsen (Kommunelisten), der rejste sagen overfor Tilsynsrådet, mener dog, at rådet kommer med en slet skjult kritik af økonomiudvalgets moral. - Rådet siger tydeligt, at sagen ikke har været behandlet alt for klogt, siger Tommy Thomsen med henvisning til denne passus i den 12 sider lange udtalelse fra Tilsynsrådet: "Tilsynsrådet finder, at Sæby Kommune ikke var retligt forpligtet til at stille kommunale lokale til rådighed for offentlige vælgermøder". Og senere: "Det falder uden for Tilsynsrådets kompetance at tage stilling til, om Sæby Kommunes dispositioner forekommer mere eller mindre rigtige og rimelige i lyset af den betydning, som man må tillægge den politiske debat i et demokratisk samfund". Bykonger - Det er endnu engang slået fast, at byrådet og en borgmester har meget brede juridiske rammer at agere indenfor. Med til denne frihed hører efter min mening forpligtelsen til at tænke på, hvad der er rimeligt og moralsk rigtigt. Der er megen fokus på bykonger for tiden. Og her er et eksempel på, hvor galt det kan gå, når en borgmester med flertal i ryggen vil trumfe sin vilje igennem, siger Tommy Thomsen, der inderligt håber, at byrådet har lært af lokalesagen. En kendsgerning er det under alle omstændigheder, at regelsættet er på vej. Det vil ifølge Folmer Hansen sætte en stopper for politiske vælgermøder, visse former for religiøse møder samt kommercielle arrangementer i kommunale lokaler. - Institutioner, brugerråd og andre vil selvfølgelig stadig kunne lave arrangementer og tage entré. Men vi ønsker ikke, at private skal tjene penge på at kunne låne kommunens lokaler. Det vil stadig være institutionslederne, der siger ja eller nej til "låneansøgninger". Men nu har lederne blot et regelsæt til at hjælpe sig. Det betyder, at der ikke vil blive gjort forskel. Det har nemlig tidligere været et problem, siger Folmer Hansen.